Maribavir: beloftevol nieuw middel ter behandeling van CMV-reactivatie

19 september 2019

Het geneesmiddel maribavir biedt een effectieve en veilige nieuwe behandeling bij een reactivatie van het cytomegalovirus (CMV), een veelvoorkomende complicatie na stamcel- en orgaantransplantaties. Dat blijkt uit een klinische fase 2-studie onder leiding van prof. dr. Johan Maertens, hematoloog in UZ Leuven. De resultaten werden vandaag gepubliceerd in het vakblad New England Journal of Medicine.

Geneesmiddel maribavir

"Maribavir bleek even effectief tegen het CMV-virus als de huidige geneesmiddelen, maar het is veiliger en wordt in het algemeen beter verdragen", zegt prof. dr. Johan Maertens.

Prof. dr. Johan Maertens

Prof. dr. Johan Maertens

Even effectief als huidige medicijnen

Vandaag zijn er drie anti-CMV-medicijnen beschikbaar die alle drie volgens eenzelfde actiemechanisme werken. Ze zijn succesvol in de strijd tegen het CMV-virus, maar hebben vaak ook schadelijke effecten, onder meer op de nieren en het beenmerg. Bovendien wordt het virus bij ongeveer 10 procent van de patiënten resistent voor deze medicijnen.

In een recente fase 2-studie werd bij 156 patiënten die een transplantatie hebben ondergaan, getest of een nieuw geneesmiddel, maribavir, een veiliger en even effectief alternatief is ter behandeling van CMV-reactivatie. Prof. dr. Johan Maertens, hematoloog in UZ Leuven en hoofdonderzoeker van de studie, licht de resultaten toe. “Maribavir werkte even goed als valganciclovir, dat vandaag het meest gebruikte middel is. Bij de meerderheid van de patiënten waren er na een behandeling van drie weken geen sporen van het virus meer terug te vinden in het bloed.”

Ongeveer 1 op de 2 mensen werd ooit besmet met het cytomegalovirus (CMV) en draagt het virus in een latente of sluimerende vorm met zich mee. In periodes waarin dragers een verzwakte weerstand hebben, kan het virus opnieuw actief worden, bekend als CMV-reactivatie. 

Vooral bij stamcel- en orgaantransplantaties is dit een veelvoorkomende complicatie. De reactivatie kan dan ernstige gevolgen hebben die de levenskwaliteit en overlevingskans verlagen, en verhoogt aanzienlijk het risico op andere infecties en afstoting van het getransplanteerde weefsel. 

Terugbetaling maribavir vanaf 1 maart 2024

Het geneesmiddel maribavir (LIVTENCITY™) wordt vanaf 1 maart 2024 terugbetaald in België voor volwassen patiënten die na een stamcel- of orgaantransplantatie een infectie opliepen met het cytomegalovirus (CMV), en die niet (meer) goed reageren op andere bestaande behandelingen.

Prof. dr. Dirk Kuypers, diensthoofd nefrologie in UZ Leuven, licht toe: "De vergoeding is een enorm belangrijke doorbraak in de klinische zorg voor deze patiëntengroep. Tot nu toe was er voor hen geen enkele terugbetaalde behandeloptie beschikbaar in België. Beschikbare middelen zoals foscarnet en cidofovir zijn effectief maar hebben vaak ook schadelijke effecten, onder meer op de nieren, het beenmerg en soms zelfs de ogen. Maribavir biedt een veilige en effectieve behandeling voor juist die resistente types van CMV-infectie die mogelijks een fatale afloop kennen. Bovendien hoeft de dosis niet aangepast te worden aan de nierfunctie.”

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 28 februari 2024