FLIPR-studie

Wordt er bij u een operatie gepland en wilt u uw steentje bijdragen tot de wetenschap? Meld dit dan aan uw arts. Uw arts kan u vertellen hoe u zonder moeite en heel eenvoudig kunt deelnemen aan de studie door enkele vragenlijsten in te vullen.

Over de studie

  • De FLPR-studie loopt in 18 ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen.
  • Het doel van het project is om na te gaan wat het risico is op langdurige pijn na een liesbreukingreep en hoe dit kan voorkomen worden
  • Uiteraard is de privacy van elke patiënt gegarandeerd.

Vragenlijsten invullen met een uitnodiging via e-mail

Vragenlijsten invullen via e-mail (FLIPR-studie)

Vragenlijsten invullen via de app mynexuzhealth

Vragenlijsten via de app mynexuzhealth voor de FLIPR-studie

Uw bijdrage als patiënt

Geen extra ziekenhuisbezoek nodig.

Voor de operatie

  • Lezen en ondertekenen van de informatie voor de patiënt over dit onderzoek
  • Ondertekend toestemmingsformulier overhandigen aan uw chirurg
  • Invullen van online vragenlijsten

Tot een week na de operatie

  • Dagelijks invullen van online vragenlijsten

Nadien

  • Na 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en daarna jaarlijks (tot 5 jaar): invullen van online vragenlijsten
Laatste aanpassing: 12 april 2021