Is spermadonatie anoniem?

Ja, in het Leuvens universitair fertiliteitscentrum is de anonimiteit van zowel donoren als ontvangers van sperma strikt gewaarborgd.

  • Vóór, tijdens en na donatie
  • Ontvangers en kind komen nooit te weten van wie het spermastaal is.
  • U weet niet wie uw sperma gebruikt en of er kinderen mee werden verwekt.

Mag ik weten hoeveel kinderen er verwekt zijn met mijn sperma?

Neen, u krijgt geen informatie of en hoeveel kinderen er met u sperma werden verwekt.

Als spermadonor verbindt u zich er toe om de identiteit van de receptoren niet op te sporen. Omgekeerd garanderen wij u dat de ontvangers ook geen informatie ontvangen over wie u bent.

Word ik op de hoogte gebracht als mijn zaadkwaliteit onvoldoende is?

Ja, de androloog (specialist mannelijke vruchtbaarheid) bespreekt de spermaresultaten met u tijdens een consultatie zodra de resulaten binnen zijn.

Moet ik de onderzoeken betalen?

Neen, de voorbereidende onderzoeken zijn gratis en worden u dus niet aangerekend.

Kunnen de onderzoeken gebeuren buiten de kantooruren?

Onderzoeken en consultaties vinden plaats tijdens kantooruren. U kunt een afwezigheidsattest aan de arts vragen.

Uitzonderlijk kan een onderzoek worden gepland na kantooruren. Maak hiervoor altijd een afspraak.

Onderzoeken op spermastaal en donatie kunnen nooit in het weekend.

Krijg ik een vergoeding?

Ja, u krijgt een vergoeding als tegemoetkoming van de gemaakte onkosten.

De wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding bedraagt 50 euro per donatie.

Kan ik wanneer ik wil sperma donoren in het fertiliteitscentrum?

Neen, het donoren van sperma is steeds na afspraak.

Maak een afspraak via 016 34 13 07.

Is er leeftijdsgrens om sperma te donoren?

Ja, spermadonatie is mogelijk voor mannen tussen 18 jaar en 45 jaar.

Kan ik mijn donatie laten vernietigen?

Nee, het doneren van sperma is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Dit betekent dat u afstand doet van al uw rechten op het afgestane sperma. U maakt geen enkele aanspraak op de kinderen die met het gedoneerde zaad verwekt zijn.

Is mijn uiterlijk belangrijk voor spermadonatie?

Neen, uiterlijke kenmerken vormen geen criterium om te bepalen of u in aanmerking komt om spermadonor te worden.

We proberen uiterlijke kenmerken van de donor altijd zo goed mogelijk te 'matchen' met de ontvangers. Haar-, oog- en huidskleur zijn verschillend van persoon tot persoon.

Het is voor ons nuttig om zoveel mogelijk variatie te hebben. Zo is de kans groter dat we een goede overeenkomst vinden tussen de donor en de ontvanger.

Wie help ik via spermadonatie?

Via spermadonatie helpt u mensen met een kinderwens:

  • Koppels met erfelijke aandoeningen
  • Mannen met onvoldoende zaadkwaliteit
  • Lesbische koppels

Afspraken of meer informatie

Laatste aanpassing: 16 april 2021