Help anderen met hun kinderwens

 • Spermadonatie is eenvoudig en volkomen risicoloos voor u. 
 • Via spermadonatie helpt u mensen hun kinderwens vervullen.

Er is nog altijd een tekort aan spermadonoren. Het fertiliteitscentrum is altijd op zoek naar nieuwe spermadonoren.

Selectiecriteria spermadonor

Alle gezonde mannen tussen 18 en 45 jaar komen in aanmerking om spermadonor te worden. Uiterlijke kenmerken spelen geen rol bij het al dan niet spermadonor worden.

Uitzondering: mannen die onder leiding, gezag en toezicht staan van een UZ Leuven-personeelslid dat prestaties levert in het kader van de activiteiten van het LUFC of hiermee gelieerde diensten, zoals gynaecologie-verloskunde, endocrinologie, psychiatrie of het centrum menselijke erfelijkheid, worden niet als donor in overweging genomen. 

Verloop

Bij uw eerste aanmelding voeren we enkele onderzoeken uit om te bepalen of u in aanmerking komt als spermadonor. Als deze screening goed verloopt, plannen we enkele afspraken in voor spermadonatie.

Spermadonaties gebeuren altijd op afspraak op:

 • Maandag, dinsdag en vrijdag van 7.30 tot 14 uur
 • Woensdag van 8.15 tot 12 uur.

Screening

Voor u donor wordt, moet eerst uw spermakwaliteit getest worden via 2 controle-stalen met minstens 3 dagen tussentijd.

Als de spermakwaliteit goed is, krijgt u 3 afspraken bij onderstaande artsen. 

 • Androloog: voor een controle algemene gezondheidstoestand en een bloedafname
 • Erfelijkheidsspecialist
 • Fertiliteitspsycholoog: voor een gesprek

De raadplegingen vinden plaats op weekdagen tijdens de kantooruren.

Donatie

Zodra u geregistreerd bent als spermadonor, maken we afspraken voor uw spermadonatie.

 • Op regelmatige basis: 4 tot 6 stalen
 • In het fertiliteitscentrum is een apart kamertje.
 • Daar masturbeert u en vangt u de zaadlozing op in een potje.
 • Uw sperma wordt ingevroren en bewaard.
 • U mag geen zaadlozing hebben in de 2 tot 5 dagen voor uw donatie.

Uw rechten

Anoniem

De Belgische wet garandeert absolute anonimiteit voor u als donor.

 • Vóór, tijdens en na donatie
 • U weet niet wie uw sperma gebruikt en of er kinderen mee werden verwekt.

Beperkt gebruik

Met uw sperma wordt een beperkt aantal kinderen verwerkt. Zo vermijden we dat kinderen van dezelfde ouders met elkaar kinderen maken (consanguiniteit of bloedverwantschap).

Het is toegestaan dat 1 vrouw meerdere kinderen van dezelfde donor wilt.

 • Kinderen bij maximaal 6 verschillende vrouwen
 • Meerdere kinderen per vrouw mogelijk
 • Maximaal 10 kinderen in totaal

Vergoeding

De wettelijk vastgestelde onkostenvergoeding bedraagt 50 euro per donatie.

Afstammingscentrum

Het Vlaams Afstammingscentrum is een onafhankelijk centrum waar iedereen met vragen over zijn of haar afstamming, terecht kan. Het biedt hulp, ondersteuning en psychosociale begeleiding bij de zoektocht naar genetische verwanten.

U kunt een beroep doen op het afstammingscentrum als geadopteerde, geboorteouder van geadopteerde kinderen, gameetdonor (eicel- of spermadonor), kind geboren uit (vermoedelijke) gameetdonatie, Belgische metisse, kind geboren ‘sous x’ in het buitenland of vondeling.

Lees meer over het afstammingscentrum

Afspraken of meer informatie

Laatste aanpassing: 2 mei 2024