Waar vraagt u advies voor uw onderzoek?

Onderzoek met personen, menselijk lichaamsmateriaal en embryo's

Onderzoeksprojecten op de menselijke persoon aangaande medisch-wetenschappelijke en gezondheidszorg gerelateerde onderwerpen (klinisch onderzoek), het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek en onderzoek op embryo’s in vitro: aanvraag indienen bij EC Onderzoek nadat het CTC groen licht heeft gegeven. Waar nodig vraagt u ook advies aan de biobankboard.

Compassionate use en medical need

Aanvragen voor compassionate use en medical need omtrent klinisch onderzoek met geneesmiddelen: FAGG vraagt advies aan EC Onderzoek.

Aanvraag voor urgent medical need voor een individuele patiënt: wordt ter notificatie (inclusief getekend begeleidend schrijven van de verantwoordelijke arts en informed consent) voorgelegd aan EC Onderzoek, en we zorgen dan dit tevens ter notificatie aan de hoofdarts wordt voorgelegd.

Masterproeven binnen de groep Biomedische Wetenschappen

Deze gaan eerst obligaat naar OBC (via scone-platform) en mogen niet rechtstreeks ingediend worden bij een Ethische Commissie. In functie van de antwoorden op de gestelde vragen krijgt u advies van OBC, of wordt u verwezen naar de Ethische Commissie Zorg, Ethische Commissie Dierproeven of Ethische Commissie Onderzoek. We willen er u op wijzen dat het de verantwoordelijkheid is van de aanvrager om het dossier zelf in te dienen bij deze commissies.

Andere onderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten die duidelijk niet onder de wet vallen: deze kan u indienen bij EC Onderzoek nadat het CTC groen licht heeft gegeven (u ontvangt finaal een “geen bezwaar brief”) of, indien geen UZ patiënten of data of personeel betrokken zijn, bij SMEC (deze is niet door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten erkend als EC).

Indien onduidelijk of uw onderzoeksproject al dan niet onder de wet valt kan u contact opnemen met één van de stafmedewerkers via ecstaf@uzleuven.be, en kan u altijd indienen bij EC Onderzoek (nadat CTC groen licht heeft gegeven).

Contact

Ethische commissie onderzoek
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020