Meldpunt klinische studies

Hebt u vragen, bedenkingen of suggesties bij het verloop van een klinische studie waarbij u als patiënt, naaste of medewerker betrokken bent, dan kunt u dit melden via dit meldpunt klinische studies.

De zorg voor elke patiënt is cruciaal in UZ Leuven ook in het kader van klinische studies.

  • Voor concrete vragen in verband met een studie waarbij u als patiënt-deelnemer betrokken bent, kunt u steeds terecht bij uw behandelende arts.
  • Voor dringende hulpverlening verwijzen wij u naar uw behandelend arts en onze spoedgevallendienst.

U vindt ook steeds een contactpersoon op het informatie- en toestemmingsformulier waarvan u een exemplaar heeft gekregen bij de start van de studie.

Hebt u echter vragen, bedenkingen of suggesties bij het verloop van een klinische studie waarbij u als patiënt, naaste of medewerker betrokken bent, dan kan u dit hier melden.

Deze melding zal dan terechtkomen bij de ethische commissie onderzoek (EC onderzoek), die er mee wil voor zorgen dat de rechten van een deelnemende proefpersoon voldoende worden beschermd en dat de betrouwbaarheid en wetenschappelijke waarde van de resultaten uit een klinisch onderzoek niet worden aangetast. UZ Leuven zal elke melding vertrouwelijk onderzoeken en er gepast gevolg aan geven. 

Hoe melden?

Vragen of feedback? Neem contact op met de ethische commissie onderzoek.

Uw contactgegevens
Gegevens studie
Laatste aanpassing: 25 februari 2022