Betaling klinische studie bij EC onderzoek

De bijdragen voor EC zijn wettelijk bepaald volgens het KB van 15 juli 2004. Geïndexeerde bedragen zijn van toepassing vanaf 01/01/2019.

Verloop betaling

Gelieve de volgende gegevens aan EC Onderzoek te bezorgen in het geval van een commerciële studie:

  • Facturatie-adres (bij voorkeur een adres in België)
  • Naam contactpersoon
  • PO-nummer (Purchase Order), indien van toepassing
  • BTW-nummer

U krijgt daarna een factuur van de financiële dienst van UZ Leuven (met gestructureerde mededeling).

Betaling kan enkel na ontvangst van een factuur van de financiële dienst.

Laatste aanpassing: 24 februari 2023