Sportmedisch adviescentrum

SMAC
Op het sportmedisch adviescentrum kunnen alle sporters terecht voor de preventie, diagnose, behandeling en revalidatie van alle mogelijke acute en chronische sportletsels. U kunt er ook terecht voor een sportgeschiktheidsonderzoek voor bepaalde risicosporten of gezondheidsaspecten.