Diabetesteam

Team van verpleegkundigen, diëtisten en psychologen die u en uw familie begeleiden bij uw chronische ziekte.

Contact

Diabeteseducatoren

Verpleegkundige educatoren

Rudi Caron

Diabeteseducator - Coördinator

Koen Baillien

Diabeteseducator
 • Insulinepompen en sensoren
 • Website
 • Diabetes en sport
 • Conventie en zorgtraject
 • Diabetes en zelfcontrolemateriaal

Boussemaere Katie

Diabeteseducator
 • Diabetes en voetproblemen
 • Diabetes in UZ Leuven campus Pellenberg

Peggy Calewaert

Diabeteseducator
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Implantpompen
 • Insulinepompen en sensoren

Carine Corthaut

Diabeteseducator
 • Conventie en zorgtraject
 • Insulinepompen en sensoren

Sofie Dewaet

Diabeteseducator
 • Insulinepompen en sensoren

Hilde De Keyser

Diabeteseducator
 • Insulinepompen en sensoren
 • Diabetes in UZ Leuven campus Pellenberg

Inge Dolhen

Diabeteseducator
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Conventie en zorgtraject

Nadine Pardon

Diabeteseducator
 • Insulinepompen en sensoren

Katrien Rouffé

Diabeteseducator
 • Belgisch diabetesregister
 • Diabetes en pediatrie
 • Zwangerschapsdiabetes
 • Diabetes en voetproblemen
 • Diabetes en dialyse

Brigitta Swennen

Dianeteseducator
 • Diabetes en bètaceltransplantatie
 • Diabetes en voetproblemen
 • Diabetes en mucoviscidose
 • Diabetes en dialyse

Saskia Vanderwegen

Diabeteseducator
 • Insulinepompen en sensoren

Liesbet Van de Velde

Diabeteseducator
 • Diabetes en voetproblemen
 • Opstart sensoren

Mieke

Diabeteseducator
 • Insulinepompen en sensoren
 • Diabetes en bètaceltransplantatie
 • Diabetes en transplantatie
   

Jolien Vincent

 • Diabetes algemeen
 • Diabetes en bètaceltransplantatie
 • Implantpomp

Lieve Clinckspoor

Diabeteseducator
 • Conventie en zorgtraject
 • Sensoren

Marita Basemans

Diabeteseducator

Marijke Carpentier

Diabeteseducator

Birgit Feyfer

Diabeteseducator

Tirsa Vandermaelen

Diabeteseducator

Diëtiste educatoren

Sanne Artois

Diëtiste, diabeteseducator

Mieke Beckers

Diëtiste, Diabeteseducator

Charlotte Dekempeneer

Diëtiste, Diabeteseducator

Isabeau Geens

Diëtiste; diabeteseducator

Conny Jansen

Diëtiste, Diabeteseducator

Marie Van Broekhoven

Diëtiste, Diabeteseducator

Katia Van Hove

Diëtiste, Diabeteseducator

Maya Ward

Diëtiste, Diabeteseducator

Wat doet een diabeteseducator?

De diabeteseducatoren (verpleegkundigen én diëtisten) spelen een centrale rol bij het opleiden en begeleiden van de diabetespatiënt en zijn familie. Deze educatie omvat onder andere:

 • inzicht in de aandoening,
 • inzicht in therapie,
 • effecten en nevenwerkingen van de behandeling,
 • aanpassingen van behandeling,
 • aanbieden van therapeutische tools

Therapeutische patiënteducatie (TPE) is echter meer dan louter kennis overbrengen. Het is geen eenmalige gebeurtenis maar een continu proces. Het behelst vooral een motivering van de patiënt om deze chronische ziekte volledig te integreren in het dagelijks leven. Enkel als de diabetespatiënt op de hoogte is van de mogelijkheden en de invloed die hij zelf heeft op het verloop van de ziekte, kan hij voldoende zelfvertrouwen verwerven en gemotiveerd raken om de juiste beslissingen te nemen bij het omgaan met deze ziekte.

De diabeteseducatoren vormen een team en werken in een multidisciplinair kader om de diabetespatiënt zo adequaat mogelijk te begeleiden.

Zij zijn actief in verschillende werkgebieden:

 1. Therapeutische patiënteneducatie op de afdeling endocrinologie.
 2. Therapeutische patiënteneducatie op andere afdelingen dan de afdeling endocrinolgie binnen UZ Leuven (extra-muros).
 3. Therapeutische patiënteneducatie en bijsturing op de raadpleging inwendige geneeskunde.
 4. Consulteren op de raadpleging inwendige geneeskunde.
 5. Telefonisch (of via mail) adviseren en consulteren van patiënten, familieleden en andere zorgverleners.
 6. Therapeutische patiënteneducatie en adviseren en consulteren op de diabetische voetraadpleging.
 7. Viermaandelijks diabetesconsult op de afdeling dialyse.
 8. Educatieve follow-up consultatie
 9. Metabole testen endocrinologie
 10. Administratie, follow-up en materiaalbeheer binnen de diabetesconventie
 11. Begeleiden en opleiding geven intern en extern
 12. Actieve participatie in patiënten- en professionele verenigingen
 13. Ontwikkelen en aanpassen van infobrochures en interne procedures
 14. Eigen professionalisering en deskundigheidsbevordering
Laatste aanpassing: 14 juni 2022