Coronaire bypassoperatie

Coronaire overbruggingsoperatie, Kransslagaderoperatie, Overbrugging van de kransslagaders, Revascularisatie van de hartspier, OPCAB, MIDCAB
Tijdens een coronaire bypassoperatie wordt een gezond bloedvat gebruikt om het zieke gedeelte van de kransslagader te overbruggen zodat het bloed voorbij de vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) vloeit. Op deze manier wordt de hartspier opnieuw van voldoende zuurstofrijk bloed voorzien (revascularisatie).

Indicatie

Een kransslagaderaandoening of coronair lijden is een vernauwing of verstopping van de kransslagader(s), veroorzaakt door de afzetting van vet tegen de bloedvatwand (atherosclerose). Hierdoor wordt de aanvoer van zuurstofrijk bloed naar de hartspier gedeeltelijk of volledig verhinderd waardoor klachten zoals pijn op de borst (angor) kunnen ontstaan. In extreme gevallen, wanneer een deel van de hartspier helemaal geen bloed en zuurstof meer krijgt, ontstaat een hartinfarct.

Redenen om voor een coronaire bypassoperatie te kiezen in plaats van een cardiologische interventie via de lies of pols (zoals ballondilatatie of stenting) zijn de locatie en/of de ernst van het letsel, de anatomie van de kransslagaders en bijkomende medische problemen (zoals hartkleplijden) die een hartoperatie vereisen. 

Voor sommige patiënten wordt geopteerd om een coronaire bypassoperatie uit te voeren in combinatie met het plaatsen van een stent voor- of nadien. Deze beslissing gebeurt steeds in overleg met de interventionele cardiologen.

Verloop van de operatie

Een coronaire bypassoperatie wordt vaak uitgevoerd. De operatie heeft een laag risico, behalve bij patiënten die heel wat andere medische problemen hebben of urgent geopereerd worden na een hartinfarct. De operatie duurt gemiddeld 4-6 uren en wordt uitgevoerd onder algemene verdoving. Afhankelijk van het type operatie varieert de duur, de opstelling en het verloop van de operatie.

Klassieke coronaire bypassoperatie

  • Tijdens een klassieke coronaire bypassoperatie of coronary artery bypass grafting (CABG) wordt de borstkas geopend via sternotomie (openen van het borstbeen op de middellijn).
  • Vervolgens neemt de hart-longmachine de functie van hart en longen tijdelijk over en kan het hart worden stilgelegd.
  • Een overbrugging of bypass wordt gemaakt met behulp van een gezond bloedvat uit uw lichaam. Meestal worden 1 of 2 gezonde slagaders aan de binnenzijde van het borstbeen gebruikt (arteriële bypass), al dan niet gecombineerd met een ader uit het been (veneuze bypass). Op die manier wordt de hartspier opnieuw van voldoende zuurstofrijk bloed voorzien.
  • Nadat de bypasses succesvol vastgehecht zijn, kan de hart-longmachine worden gestopt. Het bloed stroomt door uw kransslagaders en uw hart gaat opnieuw kloppen.

Operatie zonder hart-longmachine

Vandaag wordt het merendeel van onze overbruggingsoperaties uitgevoerd op een kloppend hart, dus zonder tussenkomst van de hart-longmachine. Deze procedure heet off-pump coronary artery bypass of OPCAB-procedure. Tijdens het inhechten van de bypass wordt het hart lokaal gestabiliseerd terwijl het zijn pompfunctie voortzet.

Wist u dat UZ Leuven koploper is in bypasses zonder hart-longmachine? Wereldwijd gebeurt amper 30% van de bypassoperaties op een kloppend hart.
UZ Leuven doet sinds 1999 meer dan 95% van de bypassoperaties zonder tussenkomst van de hart-longmachine.

Overbruggingen met behulp van de operatierobot

Een variant van de OPCAB-procedure is minimally invasive direct coronary artery bypass of MIDCAB-procedure. Hierbij worden de bypasses gemaakt met behulp van de operatierobot op een kloppend hart.

Bij deze procedure wordt het borstbeen niet geopend (sternotomie), maar wordt er een kleine insnede gemaakt tussen de ribben aan de linkerzijde van de borstkast (mini-thoracotomie). Een MIDCAB-procedure is alleen mogelijk indien de voor- en/of zijwand van het hart bereikt moet worden.

Sommige patiënten komen in aanmerking voor een hybride aanpak waarbij een MIDCAB-procedure gecombineerd wordt met een ballondilatatie of stenting.

Meer over het verloop van uw operatie

Klik hier voor meer informatie over het verloop van een hartoperatie. 

Hoe verloopt een hartoperatie?

Afspraken

Cardiale heelkunde
Laatste aanpassing: 5 februari 2024