PCI en stentimplantatie

Percutane coronaire interventie (PCI)
Een metalen veertje of buisje wordt met behulp van een katheter in de vernauwde kransslagader gebracht om het bloedvat open te houden.

Afspraken

IRCC

Voorbereiding

Medicatie

De volgende medicatie mag u tijdelijk niet meer nemen:

 • Marcoumar/sintrom/marevan: stop 1 week voor de ingreep (tijdelijk overbrugging met subcutane inspuitingen in overleg met cardioloog).
 • Pradaxa/xarelto: stop vanaf 1 dag voor de ingreep.
 • Asaflow/cardio-aspirine/plavix/efient/brillique: mag verder ingenomen worden.

Hebt u vragen over uw medicatie? Neem dan contact op met uw cardioloog.

Opname

Duur: 2 dagen

 • U komt de dag van de ingreep 's morgen naar het ziekenhuis.
 • U moet nuchter zijn: u mag 4 uur voor de ingreep niet meer eten, drinken of roken.
 • Er volgen vooraf enkele standaard onderzoeken: bloedafname, elektrocardiogram, en eventueel een radiografie van hart en longen.

Verloop

 • Onder lokale verdoving wordt de slagader in de lies of de pols aangeprikt.
 • Een katheter (flexibel buisje) wordt in de slagader gebracht. Aan het uiteinde van de katheter zit een kleine ballon met een stent errond.
  • Een stent is een cilindertje van gaas, vergelijkbaar met het veertje van een ballpoint.
 • De cardioloog blaast deze ballon op ter hoogte van de vernauwing waardoor de stent ontplooit tegen de slagaderwand.
 • Nadat de ballon is leeggelopen, wordt deze verwijderd. De stent blijft permanent aanwezig in de slagader en houdt het bloedvat open.
 • Soms wordt het bloedvat afgesloten met een propje. Als dit niet kan, wordt het bloedvat afgeduwd om de prikplaats te sluiten.
Via een katheter wordt een gaasje tot bij de plaats van de vernauwing gebracht. Daar wordt het gaasje tot tegen de wand geduwd en houdt het de slagader open.

Via een katheter wordt een gaasje tot bij de plaats van de vernauwing gebracht. Daar wordt het gaasje tot tegen de wand geduwd en houdt het de slagader open.

Nazorg

 • Bedrust direct na de ingreep
  • 3 uur, als de ingreep via de lies en met een propje verliep.
  • 8 uur, als het bloedvat werd afgeduwd.
 • Volg verder uw medicatieschema van uw cardioloog.
 • Controleraadpleging: 2 tot 3 maanden na de ingreep.
Laatste aanpassing: 6 december 2023