Communicatie

Binnen UZ Leuven is een gestructureerd communicatiebeleid van cruciaal belang, zowel intern als extern. De dienst communicatie is hiervoor verantwoordelijk.

Vragen of feedback

Contacteer dienst communicatie.