Maak een afspraak

​Bel 016 34 45 80 (nefrologie) of 016 34 38 22 (kindernefrologie).

Soorten

De voornaamste vormen van ciliopathie zijn: ?

 • Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD)
 • Autosomaal recessieve polycysteuze nierziekte (ARPKD)
 • Alstrom syndroom
 • Syndroom van Laurence-Moon-Bardet-Biedl (Bardet-Biedl syndroom, BBS)
 • Joubert syndroom
 • Meckel-Gruber syndroom
 • Nefronoftisis (NPHP)
 • Situs inversus (infantiele NPHP, ivemark-syndroom)
 • Oculomotore apraxie (cogan-syndroom)
 • Kegelvormige epiphyse (Mainzer-Saldino-syndroom)
 • Skeletdysplasie (Ellis-Van-Crefeld-syndroom)
 • Orofaciodigitaal syndroom 1
 • Senior-Loken syndroom
 • Tubereuze sclerose (TSC)
 • Primaire ciliaire dyskinesie (Kartagener syndroom)
 • Asphyxiating thoracic dysplasia (syndroom van Jeune)
 • Marden-Walker syndroom
 • Ziekte van Von Hippel-Lindau (VHL)

Onderzoek en diagnose

Ciliopathie kan typisch worden vastgesteld via een afwijkende pre- of postnatale echo van de nieren met evidentie voor cystevorming. 

Bij syndromale aandoeningen zijn er bijkomende verschijnselen op cardiaal, oculair, NKO, neurologisch en skeletaal vlak. Ook afwijkingen in de links-rechtsasymmetrie zijn mogelijk.

De precieze combinaties van complicaties en afwijkingen per aandoening vindt u in de diagnosematrix (pdf).

Contact

Maak een afspraak

​Bel 016 34 45 80 (nefrologie) of 016 34 38 22 (kindernefrologie).


Specialisten