Werk en andere activiteiten tijdens chemotherapie

Je therapie kan gevolgen hebben voor je dagelijkse activiteiten. Of je die normale activiteiten kunt verderzetten, hangt af van hoe je je voelt, de aard van je werk, de afspraken met je werkgever enzovoort.
Dagelijkse leven tijdens orale kankertherapie - Werk
Zelf heb ik heel veel voldoening door blijven verder te werken. Mijn collega’s zijn heel begrip- en respectvol.

Als je je goed voelt, mag je gerust verdergaan met je werk, je hobby’s en sportactiviteiten. Vermijd wel activiteiten met risico voor verwondingen, put jezelf niet uit en neem voldoende rust. 

Het organiseren van aangepast werk verloopt het best volgens een vastgelegde procedure en in overleg met verschillende betrokkenen (arbeidsgeneesheer, adviserend geneesheer mutualiteit, werk­gever…).

Als je aangepast werk wil (bijvoorbeeld deeltijds werken, andere taak­inhoud) kan je dat beter met een sociaal werker van het ziekenhuis of de mutualiteit bespreken.

Sociaal werk
Laatste aanpassing: 16 maart 2023