Problemen met CPAP-apparaten en ventilatoren van Philips

Wij ontvingen een veiligheidsmelding van fabrikant Philips over verschillende CPAP-apparaten en ventilatoren, die we in het slaaplabo van UZ Leuven gebruiken voor de behandeling van ademhalingsproblemen en slaapapneu. Mogelijk houdt het gebruik ervan een gezondheidsrisico in.

Update 6 augustus 2021

Over deze toestellen volgt UZ Leuven nauwgezet de aanbevelingen van het FAGG. Uit de gegevens van Philips die het FAGG analyseerde blijkt dat er geen ernstige acute gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan het gebruik van de CPAP-toestellen en ventilatoren. Ook op langere termijn zijn daar voorlopig geen aanwijzingen toe.

  • Het FAGG stelt vast dat bij de toestellen die wereldwijd problemen vertoonden de vrijgekomen (schuim)deeltjes te groot zijn om de in longen te worden opgenomen. De deeltjes kunnen wel voor irritatie zorgen in de grote luchtwegen. Factoren die het probleem mogelijk verergeren, zoals een hoge omgevingstemperatuur, een hoge luchtvochtigheid of het gebruik van ozonhoudende schoonmaakmiddelen, zijn in België amper van tel.
  • Op aangeven van het FAGG raden we patiënten aan om hun behandeling zeker niet stop te zetten. Het mogelijke veiligheidsrisico weegt niet op tegen de gezondheidsrisico’s die volgen uit een abrupte onderbreking. Wie vragen heeft over zijn of haar behandeling met de toestellen, raden we aan om de behandelende arts te raadplegen.
  • Samen met het FAGG dringt UZ Leuven aan op verder onderzoek door Philips. Ook verwachten we de komende maanden duidelijkheid van Philips over de termijn waarin het toestellen kan laten vervangen of repareren.

Update 22 juli 2021

UZ Leuven stuurde bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herhaaldelijk aan op een algemeen advies voor de Belgische ziekenhuizen rond het gebruik van de apparaten waar fabrikant Philips een veiligheidsmelding over rondstuurde. Het advies van het FAGG kunt u hier nalezen.

Wat is het probleem met de apparatuur?

Er is een kans dat het geluidsisolerende schuim in sommige van deze apparaten kan afbrokkelen, waardoor kleine deeltjes of gassen via de slang en het masker ingeademd kunnen worden. Die deeltjes en gassen kunnen de luchtwegen irriteren, maar zijn mogelijk ook kankerverwekkend. Lees meer in het persbericht dat Philips over het probleem uitstuurde.

Om welke toestellen gaat het?

Voor patiënten van het slaaplabo van UZ Leuven gaat het om de volgende apparaten:

  • CPAP SystemOne (Q series)
  • CPAP DreamStation
  • BIPAP A30
  • Trilogy 100
CPAP-apparaten en ventilatoren Philips

Wat zijn de gezondheidsrisico’s?

Op basis van de laatste berichtgeving van Philips is het niet duidelijk wat de gezondheidsrisico’s voor patiënten precies zijn. Verder onderzoek loopt nog. We begrijpen dat die onduidelijke situatie voor onze patiënten moeilijk kan zijn, maar volgen de ontwikkelingen voor hen op de voet op.

Wat betekent dit voor de behandeling?

In afwachting van verder nieuws raden we patiënten in ieder geval aan om de behandeling met dit toestel niet zomaar te stoppen. Wij volgen daarin het advies van de European Respiratory Society (ERS) en de Belgian Association for Sleep research and Sleep medicine (BASS). De mogelijke nadelen van de toestellen wegen namelijk niet op tegen de voordelen van behandeling.

Wat gebeurt er met de toestellen?

Indien uit de bijkomende informatie zou blijken dat er effectief een gezondheidsrisico verbonden is aan het gebruik van deze toestellen, zullen die door Philips hersteld en/of vervangen worden. Op dit moment werkt Philips daar een plan voor uit samen met de leveranciers. Onze artsen staan in overleg met de leveranciers. Zodra dat plan van start gaat, zullen de apparaten zo snel mogelijk worden hersteld of vervangen. Patiënten hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Waar kunt u als patiënt terecht voor informatie?

Op deze website bieden we een overzicht van vragen en antwoorden over de veiligheidsmelding. Is er nieuwe info beschikbaar, dan vindt u ze hier terug. U kunt erop rekenen dat dit voor ons een prioriteit is.

Wij nemen zelf telefonisch contact op met onze patiënten zodra duidelijk is of en welke actie er ondernomen moet worden.

Meer informatie:

Laatste aanpassing: 6 augustus 2021