Hoe verloopt een genetische raadpleging bij het centrum menselijke erfelijkheid

U wordt naar onze raadpleging doorverwezen door uw huisarts, gynaecoloog of andere specialist. U bent eveneens welkom in ons centrum als u op eigen initiatief contact met ons opneemt wegens het vermoeden van een genetische aandoening bij uzelf, uw kind of in uw familie. Wat houdt een genetische raadpleging in?

Vooraf

  • Verzamel thuis zoveel mogelijk medische en andere informatie die relevant kan zijn voor de (vermoedelijke) aandoening in kwestie. Dat helpt ons om tijdens de raadpleging een sneller en beter beeld te vormen van uw situatie.
  • Maak ook een lijstje met al uw vragen. Samen met u bekijkt de arts dan hoe we u het best kunnen helpen en hoe we een antwoord kunnen bieden.

Raadpleging zelf

  • Op de raadpleging leggen we soms een stamboom (gegevens over uw familie) aan.
  • Er wordt vaak ook een klinisch onderzoek bij u of uw kind verricht.

Op grond van alle gegevens wordt dan beslist of een genetische test nodig is.

Als u tijdens dit proces nood heeft aan individuele psychologische begeleiding, of als u bezorgdheden heeft over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, kunt u hiervoor terecht bij ons team van genetisch counselors, klinisch orthopedagogen of psychologen.

Naast de raadplegingen binnen UZ Leuven, voert ons multidisciplinair team ook consultaties uit in 14 andere regionale ziekenhuizen in Vlaanderen.

Genetische test via uw bloed

  • Als er een genetische test nodig is, wordt er vaak een bloedafname gedaan.
  • Voor deze bloedafname hoeft u niet nuchter te zijn.
  • De kosten van een genetische analyse worden grotendeels terugbetaald door de ziekenfondsen (mutualiteiten).

Hebt u nog vragen? 

Hebt u toch nog vragen? Of twijfelt u of een genetische raadpleging wel zinvol is? Neem dan contact met ons op.

Laatste aanpassing: 13 november 2023