Als proefpersoon geneesmiddelen testen

Hoe verloopt een studie? Is er een vergoeding? Wat zijn de voorwaarden?

Verloop van een klinische studie

In het algemeen verloopt een studie als volgt:

 • Vooronderzoek om te bepalen of u in aanmerking komt voor de studie.
 • Opname van ongeveer 48u in het centrum voor de toediening van het te bestuderen geneesmiddel en voor onderzoeken op regelmatige tijdstippen zoals bloedafnames, bloeddruk, polsslag of ECG.
 • Ambulante controlevisites.
 • Na-onderzoek om te bepalen dat u veilig kan stoppen met de studie.

Het centrum organiseert eveneens regelmatig:

 • Studies waarbij men tussen de 1 à 3 weken moet verblijven in het centrum.
 • PET-studies waarbij men 1 of meerdere keren tijdens de studie een PET scan moet ondergaan.

In de praktijk

  Vergoeding voor deelname

  U ontvangt een gepaste vergoeding voor uw deelname. Het exacte bedrag hangt af van de tijd die u aan de studie besteedt en van de procedures / onderzoeken die u moet doorlopen.

  De vergoeding is NIET gebaseerd op eventuele risico's of neveneffecten die gepaard kunnen gaan met de studie.

  Uw vergoeding wordt via overschrijving uitbetaald. U ontvangt deze enkele weken na het afronden van de studie.

  Voorwaarden om geneesmiddelen te testen

  Er zijn enkele algemene voorwaarden om geneesmiddelen te testen in een fase 1 studie:

  • Lichamelijk en geestelijk gezond zijn.
  • Minstens 30 dagen voor de start van de studie niet hebben deelgenomen aan andere geneesmiddelenstudies.
  • Geen geneesmiddelen of drugs gebruiken in de 14 dagen voor de start van de studie.
  • Niet allergisch zijn aan geneesmiddelen.
  • Je kunnen houden aan opgelegde ristricties (sport, cafeïne, alcohol,...)

   Verzekering tijdens deelname

   U bent verzekerd als u aan een geneesmiddelenstudie deelneemt.

   Het bedrijf voor wie het onderzoek wordt uitgevoerd, is aansprakelijk voor schade die u eventueel zou oplopen waarbij een rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de proeven bestaat.

   Meer informatie vindt u in artikel 29 van de Belgische wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.

   Meer informatie

   Aanmelden als proefpersoon

   Hebt u interesse om deel te nemen als proefpersoon aan klinische studies?

   Meld u dan nu aan als proefpersoon
   Laatste aanpassing: 6 maart 2023