CAPS (cryopyrin associated periodic syndrome)

Familiaal koude urticaria syndroom
Verzamelnaam voor een zeldzame erfelijke auto-inflammatoire ziekte met verschillende gradaties van ernst. Komt zowel bij kinderen als bij volwassenen voor.

Afspraken

Algemene interne geneeskunde

Afspraken

Kindergeneeskunde

Symptomen

Kinderen

Bij kinderen komt de meest ernstige vorm van CAPS voor met als voornaamste kenmerken:

  • Huiduitslag (netelroos)
  • Gewrichtsklachten
  • Vermoeidheid en koorts
  • Hoofdpijn en prikkelbaarheid
  • Gehoorsdaling

Volwassenen

De voornaamste kenmerken van CAPS bij volwassen zijn:

  • Oogsymptomen (conjunctivitis)
  • Aanvallen van koorts (kortstondig) en hoofdpijn
  • Netelroos (uitgelokt door koude)

Op lange termijn is er risico op doofheid en amyloïdose.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze individueel verschilt in functie van  de ernst en de aard van de aantasting en de frequentie van de aanvallen.  Ervaring van de arts is belangrijk voor de juiste keuze.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Bloedonderzoeken (ontstekingstekens, erfelijkheidsonderzoek).
  • Beeldvormende onderzoeken om andere oorzaken uit te sluiten.
Laatste aanpassing: 19 maart 2024