Symptomen

De meest voorkomende kenmerken van urticaria of netelroos zijn:

  • Rode of bleke plekken
  • Kunnen op het volledige lichaam voorkomen
  • Worden soms groter en vloeien samen met andere plekken
  • Jeukend
  • Verdwijnt na enkele uren zonder restafwijkingen 

Soms kan men een onderliggende oorzaak (bepaalde medicatie, voeding, infectie) of fysische prikkels (koude, druk, warmte, zonlicht) aantonen.

Risicofactoren

  • Komt bij 1 op de 4 mensen voor in de loop van hun leven.
  • Zowel bij mannen als vrouwen.
  • Op alle leeftijden.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Medicatie

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Dermatoloog stelt vragen over uw aandoening en inspecteert uw huidletsels. Voor sommige behandelingen is een bloedafname nodig.