Afspraken

Cardiale heelkunde

Overbrugging van het zieke deel

Tijdens een bypass-hartoperatie wordt het zieke gedeelte van de kransslagader overbrugd om zo de bloedstroom voorbij de vernauwing (stenose) of verstopping (occlusie) te leiden.

Met een ander bloedvat

Een overbrugging of bypass wordt gemaakt met behulp van een ander bloedvat uit het lichaam. Meestal worden 1 of 2 gezonde slagaders aan de binnenzijde van het borstbeen gebruikt (arteriële greffe), al dan niet gecombineerd met een ader uit het been (veneuze greffe).

Om de hartspier weer van zuurstofrijk bloed te voorzien

Via deze ingreep wordt de hartspier opnieuw van voldoende zuurstofrijk bloed voorzien. Dit noemen we revascularisatie van de hartspier. Hierdoor verkleint de kans op een hartinfarct, zal pijn op de borst (angorklachten) verdwijnen en wordt het leveren van inspanningen opnieuw mogelijk.

Indicaties voor een bypass-hartoperatie

Een kransslagaderaandoening of coronair lijden ontstaat door arteriosclerose, een voortschrijdende ziekte gekenmerkt door afzetting van vet tegen de vaatwand, waardoor vernauwing en verharding van de kransslagader ontstaat. Hierdoor wordt de toevoer van zuurstofrijk bloed naar de hartspier gedeeltelijk of volledig verhinderd.

Redenen om een coronaire overbruggingsoperatie te kiezen boven een cardiologische interventie (zoals ballondilatatie of stenting van de kransslagaders) zijn o.a. de locatie en uitgebreidheid van het letsel, het anatomisch voorkomen van de kransslagader en bijkomende diagnoses die een hartoperatie vereisen.

Verloop van de bypass-hartoperatie

Duur: de operatie duurt gemiddeld 4 à 6 uren en wordt uitgevoerd onder algemene verdoving.

Klassieke bypass-operatie

Tijdens een klassieke bypass-hartoperatie wordt de borstkas geopend via sternotomie (centraal doornemen van het borstbeen), wordt het hart volledig stilgelegd en neemt de hart-longmachine de functie van hart en longen tijdelijk over.

Kloppend hart

Meer dan 90% van onze overbruggingsoperaties voeren we uit op een kloppend hart, zonder tussenkomst van de hart-longmachine. We spreken we van een off-pump overbruggingsoperatie of OPCAB procedure. De voordelen ten opzichte van een klassieke operatie?

  • Lager sterftecijfer
  • Minder problemen met geheugenverlies en denkvermogen na de operatie
  • Korter ziekenhuisverblijf

Operatierobot

Een variant hierop is een minimaal invasieve procedure (de zogenaamde MIDCAB-procedure), waarbij de overbruggingen worden geconstrueerd met behulp van een operatierobot. Bij deze procedure is er geen sternotomie nodig, maar wordt een kleinere insnede gemaakt tussen de ribben ter hoogte van de linkerzijde van de borstkast.

Een MIDCAB-procedure is alleen mogelijk als enkel de voor- of zijwand van het hart bereikt moet worden. Sommige patiënten komen in aanmerking voor een gecombineerde (hybride) aanpak waarbij een MIDCAB-procedure gecombineerd wordt met een ballondilatatie of stenting.

Prijs

Brochures

Laatste aanpassing: 19 januari 2023