Bewaking

De interne bewakingsdienst staat dag en nacht ter beschikking om een zo veilig mogelijk en vlot toegankelijk ziekhuis aan te bieden aan patiënten, bezoekers en personeel. De bewakingsagenten maken gebruik van zowel camerabewaking als beveiligingssystemen om lokalen, toegangen en deuren te beveiligen.
  • Laat grote geldsommen of waardevolle voorwerpen thuis.
  • Hebt u toch uw portefeuille, gsm, laptop, handtas… bij?  Berg die dan altijd op in uw afsluitbare kastje.

Geef ongewenste bezoekers geen kans, samen houden we dieven op afstand.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Bewakingsdienst
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

24 uur op 24 tot uw dienst

De bewakingsdienst zorgt dag en nacht voor de veiligheid van alle mensen op de verschillende campussen.  Dit met een team van bewakingsagenten en een dispatching bewaking die beschikt over bewakingscamera's.

De dispatching bewaking en de bewakingsagenten zijn permanent beschikbaar voor ondersteuning of vragen inzake beveiliging, mobiliteit en toegangen van alle gebouwen op de verschillende campussen. De dispatching bewaking neemt ook de rol van interne alarmcentrale op zich voor alle nood-, hulp- en brand oproepen van UZ Leuven.

De bewakingsdienst werkt nauw samen met de Politie Leuven, doelgroep ziekenhuizen.

 

Over ons

De bewakingsdienst is door de FOD Binnenlandse Zaken – Directie private veiligheid vergund onder het nummer 0419.052.173 en is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. 

De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot:

  • MS Amlin Insurance (91346) SE
  • De Keyserlei 58-60 bus 6
  • B-2018 Antwerpen
  • +32 (0)3 222 27 11

Het polisnummer is: 99053700,34910322.

 

 

 

Laatste aanpassing: 5 maart 2024