Regionale anesthesie (RA)

Regionale anesthesie onderbreekt de bezenuwing van een lichaamsdeel, waardoor u hier geen pijn voelt. Regionale anesthesie wordt gebruikt om pijn tijdens de heelkunde te voorkomen. Vaak wordt het als enige vorm van anesthesie gebruikt, zodat u wakker blijft tijdens de operatie.

Hoe wordt regionale anesthesie gebruikt?

Regionale anesthesie wordt gebruikt om pijn tijdens de heelkunde te voorkomen. Vaak wordt het als enige vorm van anesthesie gebruikt, zodat u wakker blijft tijdens de operatie.

Vaak wordt regionale anesthesie gecombineerd met slaapmedicatie, zodat u zich kan ontspannen tijdens de operatie. Soms wordt regionale anesthesie gecombineerd met een algemene anesthesie, meestal om voor een goede postoperatieve pijnstilling te bekomen.

Soorten regionale anesthesie

Naargelang de lichaamsstreek krijgt deze techniek een andere naam. Naast de ‘peridurale’ en de ‘rachi-anesthesie’, die het onderste deel van het lichaam anesthesiëren, bestaan er andere technieken, genaamd ‘perifere zenuwblocks’, die het mogelijk maken slechts een arm, een been of een voet te verdoven.

Lees meer over soorten zenuwblocks.

Doet het prikken van een block pijn?

Wanneer men een block prikt, veronderstelt dit uiteraard het gebruik van een naald en een spuit om het medicament op de juiste plaats in te spuiten. Spijtig genoeg kan dit een beetje oncomfortabel zijn. De anesthesist zal echter de huid op de plaats waar hij prikt verdoven, waardoor u minder last zal hebben.

Zenuwen ter hoogte van de arm, lies, been, enzovoort worden opgespoord met lichte stroomstootjes, die gegenereerd worden met een zenuwstimulator. Sinds enkele jaren plaatsen we het block met behulp van echografie waardoor men sneller en acurater de zenuw kan opsporen en zo uw comfort verhoogt.

Wanneer men met de naald dicht bij de zenuw komt zal het lidmaat beginnen te bewegen. Dit kan een vreemd gevoel geven, maar het doet meestal geen pijn.

Zal het block voldoende werken?

Wanneer een voldoende hoeveelheid van het juiste product op de juiste plaats goed werd ingespoten, zal het blok voldoende goed werken. Soms is het gemakkelijk om de juiste plaats op te sporen (vb. een ruggenprik), soms kan het opsporen van een zenuw moeilijk zijn (vb. interscalenusblok). Het duurt meestal 15 à 45 minuten alvorens een block goed werkt.

Vaak uitgevoerde blocks werken in 90 à 99 % van de gevallen, afhankelijk ven het type block en de kennis van de anesthesist.

Wat als het block niet werkt?

Wanneer een block niet werkt zijn er verschillende opties:

 • Meer lokaal anestheticum inspuiten indien mogelijk
 • Indien mogelijk een ander block uitvoeren
 • Uw comfort verhogen met medicatie
 • Overschakelen naar algemene anesthesie

Herstel na regionale anesthesie

Na een regionale anesthesie verloopt het herstel van de zenuwfunctie geleidelijk; dit kan meerdere uren in beslag nemen. Op een bepaald ogenblik zult u het betreffende deel van uw lichaam terug kunnen bewegen, evenwel zonder iets te voelen.

Dat u zich kunt bewegen wil niet zeggen dat u uw volle kracht herwonnen hebt: vooraleer te steunen op het been of de arm die geanesthesieerd werd, vraagt u best het advies aan een verpleegkundige of een anesthesist.

Mogelijke nevenwerkingen

Over het algemeen is regionale anesthesie veilig en gaat gepaard met weinig nevenwerkingen.

Het meest onaangename effect van een regionale anesthesie is waarschijnlijk de voosheid en spierzwakte van het verdoofde lichaamsdeel. Dit verdwijnt na enkele uren.

De nevenwerkingen die optreden, hangen meestal af van het type block. Zo kan het lokaal anestheticum accidenteel ingespoten worden in een bloedvat of een zenuw. Daarom wordt het lokaal anestheticum altijd traag ingespoten en gebeurt de techniek steeds door een anesthesist in een ruimte waar zuurstof en reanimatiemateriaal aanwezig is.

Zenuwschade (uitval of doofheid) kan optreden door beschadiging met een naald tijdens het uitvoeren van een regionale anesthesie of het kan veroorzaakt worden door druk op een zenuw tijdens een operatie. Meestal is deze beschadiging tijdelijk en herstelt binnen 2 à 3 maanden.

Waarom kiezen voor regionale anesthesie?

 • U vermijdt de risico's en nevenwerkingen van algemene anesthesie, zoals misselijkheid en braken.
 • Regionale anesthesie werkt langer dan de chirurgie, waardoor dus ook de pijnverdoving langer blijft doorwerken.
 • Regionale anesthesie kan bloedverlies reduceren.
 • Sommige patiënten verkiezen om alles onder controle te houden.

Waarom niet kiezen voor regionale anesthesie?

 • In bepaalde omstandigheden is een regionale anesthesie niet aangewezen voor een bepaald type ingreep. De meeste ingrepen aan borstkas en buik moeten onder algemene anesthesie gebeuren. Men kan u wel regionale anesthesie voorstellen voor postoperatieve pijntherapie.
 • Sommige patiënten willen niet wakker zijn tijdens een ingreep. De anesthesist kan u echter lichte slaapmedicatie toedienen zodat u tijdens de ingreep zich zeer comfortabel voelt.
 • In sommige omstandigheden is een regionale techniek oncomfortabel voor u.

Brochures

Laatste aanpassing: 9 juni 2022