Klinische studies amyotrofe laterale sclerose (ALS)

Overzicht van alle lopende studies waarvoor nog kandidaten gezocht worden. Hebt u interesse? Neem gerust contact op.

ADORE

Multicenter, dubbel blinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie om het effect en de veiligheid van FAB122 (perorale vorm van edaravone) na te gaan in patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).

Status: gesloten

Deze fase III studie wordt gesponsord door Ferrer Internacional en wil nagaan of inname van edaravone langs de mond de ziekteprogressie bij ALS kan afremmen. In 2017 keurde de FDA een intraveneuze vorm van edaravone goed voor de behandeling van ALS. Uit een studie bleek een intraveneuze toediening van 60 mg per dag gedurende 10-14 dagen per maand de achteruitgang van de ziekte lichtjes af te remmen. Edaravone is een medicament dat vrije radicalen kan wegvangen en zo oxidatieve stress kan verminderen. De huidige studie wil het effect van een continue behandeling met edaravone langs orale weg bestuderen. Patiënten zullen ofwel edaravone (100 mg per dag) of placebo ontvangen in een verhouding van 2:1 en het effect op de achteruitgang van de ziekte zal gemeten worden. De studie duurt 48-72 weken.

Patiënten met ALS die tussen de 18 en 80 jaar oud zijn, minder dan 24 maanden ziek zijn, een longfunctie (SVC) van ≥ 70% hebben en een ziekteprogressie van 0.35 tot 1.5 punten per maand op de ALS-FRS-R hebben komen in aanmerking voor deelname aan deze studie.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

AMYLYX - PHOENIX

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicenter fase III-onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van AMX0035 versus placebo gedurende 48 weken behandeling van volwassen patiënten met amyotrofe laterale sclerose (ALS)

Status: gesloten

AMX0035 bestaat uit een combinatie van twee stoffen, fenylbutyraat en taurursodiol. Er wordt onderzocht of de combinatie van deze twee stoffen de ziekte kan afremmen. U heeft 60 % kans om AMX0035 en 40 % kans om placebo te krijgen.

Het studiegeneesmiddel wordt geleverd in een zakje dat moet worden opgelost in water, u start met 1 zakje per dag. Na 14-21 dagen kan dit opgehoogd naar 2 zakjes per dag, dit pas na telefonisch contact met het onderzoekscentrum.

De studie duurt ongeveer 1 jaar, na die periode kan u verder deelnemen aan een open label studie.

Phase III Trial of AMX0035 for Amyotrophic Lateral Sclerosis Treatment - Full Text View - ClinicalTrials.gov

AP101-02

Een fase 2, multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie om de veiligheid, de tolerantie, farmacodynamische markers, en farmacokinetiek van AP-101 in patiënten met familiale amyotrofische laterale sclerose (fALS) en sporadische amyotrofische laterale sclerose (sALS)

Status: open

AP101 is een specifiek antilichaam gericht tegen de pathogene vorm van het SOD1 eiwit . U hebt 66% kans om AP101 en 33% kans om placebo te krijgen in deze studie. 

De studie bestaat uit 2 perioden:

  • een 6 maanden dubbel blind periode waarin u studieproduct of placebo krijgt;
  • gevolgd door een open label periode waarin  6 maanden AP101 zal toegediend worden.

Het studieproduct AP101 of placebo zal driewekelijks via infuus toegediend worden. Hierna zal een 4 maanden follow up periode volgen om de veiligheid van het product op te volgen. 
Vooraf aan de deelname vindt er een screening plaats om te kijken of een patiënt in aanmerking komt voor deze studie. 

Wereldwijd zullen maximum 63 patiënten deelnemen.

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.
 

ATLAS

Aen fase III, dubbel blinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie met een inloop periode en een open label extensie periode, om het effect van BIIB067 bij presymptomatische volwassen mutatiedragers met bevestigde mutatie in het Superoxide Dismutase 1 (SOD1) gen te onderzoeken. BIIB067 is een antisens oligonucleotide behandeling, die maandelijks via ruggenprik dient toegediend te worden en de expressie van het SOD1 eiwit doet dalen. Het is een beloftevolle behandeling voor ALS patiënten met een SOD1 mutatie.

Status: gesloten

Deze fase III studie wordt gesponsord door Biogen en wil nagaan of maandelijkse intrathecale toediening van BIIB067 het ontstaan van ALS bij SOD1 mutatiedragers kan verhinderen of uitstellen.

Enkel specifieke mutaties in het SOD1 gen, die geassocieerd zijn met een snel verlopende vorm van de ziekte, komen in aanmerking. Tijdens een eerste fase van de studie zullen asymptomatische mutatiedragers gevolgd worden met maandelijkse bloednames om de neurofilamenten op te volgen. Indien er een stijging van neurofilamenten optreedt (typisch meerdere maanden voor de ziekte uitbreekt) zullen de studiedeelnemers starten met BIIB067 of placebo. Wanneer de ziekte klinisch duidelijk wordt zullen alle deelnemers BIIB067 kunnen toegediend krijgen.

Op deze manier zal onderzocht worden of preventieve behandeling met BIIB067 effectief is.

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.

Brain-computer interface studie

Een multicentrische studie naar de mogelijkheden van visuele, EEG-gebaseerde brain-computer interfaces als ondersteunende technologie in verschillende patiëntengroepen, waaronder ALS.

Status: open

De elektrische activiteit van de hersenen kan opgemeten worden met het electro-encephalogram (EEG). Met behulp van reacties op visuele prikkels die in dit signaal te vinden zijn, kan een computer worden aangestuurd of tekst worden ingestuurd via de hersenactiviteit door personen in verschillende stadia van verlamming.Deze studie onderzoekt de invloed van enkele aspecten bijzonder aan patiënten met onder andere ALS op het ontwikkelen van deze brain-computer interfaces. 

U ondergaat één of twee sessies van ongeveer anderhalf uur waarin uw hersensignaal met EEG opgemeten wordt, terwijl u een aandachtstaak uitvoert op een computerscherm. 

U kan deelnemen aan deze studie indien u ouder bent dan 18 jaar en lijdt aan een volledige of gedeeltelijke verlamming over het gehele lichaam.

Voor meer informatie, neem contact op met bci@ls.kuleuven.be

CARDINALS

Een gerandomiseerde dubbelblinde, placebo-gecontroleerde parallelle studie om de werkzaamheid, veiligheid, tolerantie, farmacokinetiek en biomarker effecten te beoordelen van PTC-857 bij volwassen patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose.

Status: gesloten

Deze fase II studie wordt gesponsord door PTC Therapeutics Inc en wil nagaan of PTC-857 (of utreloxastat®) de ziekteprogressie bij ALS kan afremmen.

In een ALS-muismodelstudie werd aangetoond dat PTC857 de innervatie (= bezenuwing) van de neuromusculaire verbinding in het lumbale ruggenmerg beschermt.  

Patiënten met ALS die tussen de 18 en 80 jaar oud zijn, minder dan 24 maanden ziek zijn, behandeld worden met een stabiele dosis riluzole (100mg/dag), een longfunctie (SVC) van ≥ 60% hebben en een score van 34 of meer hebben op de ALS-FRS-R schaal op screening visit, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan deze studie. In totaal zullen internationaal 258 patiënten gerecruteerd worden met randomisatie ratio van 2:1 PTC-857 versus placebo.

De studiemedicatie is een orale oplossing en dient 2 maal per dag ingenomen te worden tijdens de maaltijd.

De studie bestaat uit 4 periodes; een screeningsperiode van 8 weken, een dubbelblinde behandelingsperiode van 24 weken, een lange termijn open-label behandelingsperiode van 28 weken en tenslotte een telefonisch contact 4 weken na de laatste dosis in de opvolgingsperiode.

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.

COURAGE

Fase III, multicenter, dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie om het effect en de veiligheid van Reldesemtiv na te gaan in patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Status: gesloten

Deze fase III studie wordt gesponsord door Cytokinetics,INC.

Patiënten met ALS die tussen de 18 en 80 jaar oud zijn, minder dan 24 maanden ziek zijn, een longfunctie (SVC) van ≥ 65% hebben en een score van 44 of minder hebben op de ALS-FRS-R schaal, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan deze studie. De studiemedicatie moet via de mond ingenomen worden en mag niet geplet worden.

Reldesemtiv wordt onderzocht als mogelijke nieuwe behandeling ter verbetering van de spierfunctie.

In de eerste fase zullen twee op drie deelnemers tweemaal daags twee tabletten reldesemtiv krijgen en een op de drie krijgt placebo (dit zijn tabletten zonder werkzame stof).  Toewijzing in de groepen gebeurt willekeurig. Noch de patiënt, noch de onderzoeker kunnen kiezen aan welke behandelgroep iemand wordt toegewezen. Dit eerste deel duurt 24 weken. Daarna volgt een tweede deel van de studie, waarbij alle deelnemers reldesemtiv toegediend zullen krijgen. 
In deze studie zullen ongeveer 555 deelnemers over de hele wereld betrokken zijn.

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.

DAZALS

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-studie om de werkzaamheid en veiligheid van CORT113176 (dazucorilant) te evalueren bij patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (DAZALS).

Status: gesloten

Deze fase II studie wordt gesponsord door Corcept Therapeutics en wil de veiligheid (bijwerkingen) en de werkzaamheid (voordelen) van dazicorulant evalueren. Dazucorilant is een glucocorticoïde receptorantagonist, dat de effecten van cortisol blokkeert. Deze studie zal bepalen of dazucorilant de neurotoxische effecten van de cortisol activiteit kan verminderen, en of ALS-patiënten voordeel hebben door het vertragen van de functionele achteruitgang.

Het studiegeneesmiddel is een softgelcapsule (in totaal 4 capsules van 75mg) die in hun geheel dagelijks rond hetzelfde tijdsstip worden doorgeslikt, éénmaal per dag met voedsel en 240 ml water. U heeft 2 op 3 kans om het actieve studiegeneesmiddel te krijgen. (1/3 zal een dosis van 150mg ontvangen, 1/3 een dosis van 300mg en 1/3 ontvangt een placebo.)

De studie duurt ongeveer 1 jaar. Wereldwijd worden er 198 patiënten geïncludeerd.

Meer info over deze studie vindt u op de website van clinicaltrials.

Focus C9

Een multicentrisch , gerandomiseerde, dubbel blind, placebo gecontroleerde , fase 1b/2a studie van WVE-004 intrathecaal toegediend aan patienten met C9orf72 geassocieerde Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) of Frontotemporale Dementie (FTD) . 

Status: gesloten

Deze fase 1a/2b studie wordt gesponsord door het bedrijf Wave en wil nagaan of het verminderen van bepaalde C9ORF72 transcripten aan de hand van antisense oligonucleotiden gericht tegen de repeat expansie in het C9ORF72 gen veilig gebruikt kan worden bij ALS patiënten met een C9ORF72 mutatie.  

Enkel patiënten met C9orf72 geassocieerde ALS of FTD of beiden kunnen deelnemen aan de studie.   WVE-004 is een antisense oligonucleotide of ASO dat intrathecaal (via een lumbaalpunctie) toegediend wordt om de schadelijke effecten van een C9ORF72 mutatie af te remmen.

De ontwikkeling van WVE-004 bevindt zich nog in een vroege fase. In het eerste deel van de studie wordt slechts één dosis toegediend en zal de dosis bij opeenvolgende groepen van patiënten langzaam verhoogd worden. In het tweede deel van de studie zullen meerdere dosissen toegediend worden, opnieuw met stijgende dosissen. Het doel van de studie is om de veiligheid en verdraagzaamheid van het studieproduct na te gaan. In het eerste deel van de studie zal 1 op 5 patiënten placebo krijgen. In het tweede deel zal 1 op 3 patiënten aan de placebogroep worden toegewezen. De studie zal wereldwijd een 42-tal patiënten includeren.  

Meer info over deze studie vindt u op de website van clinicaltrials.

FUSION

Een multicenter, dubbel blinde gerandomiseerde placebo-gecontroleerde fase I-III studie om het effect, de veiligheid, de farmacokinetiek en de farmacodynamiek van intrathecaal toegediend ION363 na te gaan bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) met een FUS mutatie.

Status: open

Deze fase I-III studie wordt gesponsord door IONIS Pharmaceuticals en wil nagaan of het verminderen van de FUS eiwitspiegels aan de hand van antisense oligonucleotiden gericht tegen het boodschapper RNA molucule van FUS een gunstig effect heeft bij ALS patiënten met een FUS mutatie.

FUS mutaties zijn een zeldzame erfelijke oorzaak van ALS en bij deze patiënten treedt neerslag van het eiwit FUS op. ION363 is een antisense oligonucleotide of ASO dat intrathecaal toegediend wordt om de vorming van het FUS eiwit af te remmen. Een dosis van 100 mg, 12-wekelijkse toediening, wordt onderzocht in deze studie; na enkele oplaaddosissen zal het medicijn één keer om de drie maanden worden toegediend. In de eerste fase zal 1 op 3 patiënten placebo krijgen. Een tweede fase van de studie is een ‘open label’ studie, waarbij alle patiënten het actief product toegediend zullen krijgen. Patiënten die tijdens het eerste deel van de studie sterk achteruitgaan zullen versneld kunnen overschakelen naar het tweede deel van de studie. Wereldwijd zullen 50-60 patiënten geïncludeerd worden.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrials.gov.

HIMALAYA

De Sanofi studie, Himalya, is een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-studie in meerdere centra ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van SAR443820 bij volwassen deelnemers met Amyotrofische Laterale Sclerose.

Status: gesloten

SAR443820 is een experimenteel geneesmiddel dat wordt ontwikkeld door Sanofi Aventis Research and Development om de ziekteprogressie van ALS te vertragen door in te werken op een eiwit in de cellen (RIPK1) dat betrokken is bij de regeling van ontsteking en celdood. 

Het studiegeneesmiddel wordt geleverd als een tablet met 20 mg SAR443820 of als een overeenkomstig placebo. U neemt uw tablet tweemaal daags in, één ’s ochtends en één ’s avonds, elke dag rond hetzelfde uur met een glas water. 

Studie bestaat uit deel A en deel B. 

  • Deel A is de 24 weken dubbelblinde placebogecontroleerde periode.
  • Deel B is de openlabel periode gedurende maximaal 1.5 jaar. 

Na de screeningsvisite zal pas duidelijk zijn of verdere deelname mogelijk is. 

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.

MAGNET

Een multi-arm, adaptieve, groep sequentieel onderzoeksnetwerk voor personen getroffen door amyotrofische laterale sclerose, met als oogmerk de effectiviteit van behandelingen te onderzoeken. Het onderzoeksnetwerk wordt georganiseerd door TRICALS. De huidige studie-arm beoogd het effect van het geneesmiddel Lithium Carbonaat (Lithium) te vergelijken met een placebo. Dit is een fase III, multi-arm, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie. 

Status: open

Lithium is een geneesmiddel dat momenteel goedgekeurd en geregistreerd is, ter behandeling van stemmingswisselingen. Lithium beïnvloedt echter meerdere biologische mechanismen die betrokken zijn bij amyotrofische laterale sclerose. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het middel, mogelijks, een remmend effect heeft bij patiënten getroffen door ALS met een variatie in het UNC13A gen. 
Op basis van DNA onderzoek bepaalt de onderzoeker of u in aanmerking komt voor deelname aan deze studie. Alleen patiënten met een variatie in het UNC13A gen komen in aanmerking voor deelname. U heeft 2/3 kans om de werkzame stof te krijgen en 1/3 kans om een placebo te ontvangen. 

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.

MERIDIAN

Studie om de veiligheid en werkzaamheid van Pegcetacoplan bij ALS-patiënten na te kijken.

Status: gesloten

Deze fase 2 studie wordt gesponsord door de firma Apellis Pharmaceuticals en wil nagaan of het remmen van complementactivatie een invloed heeft op de ziekteprogressie van ALS. Het gaat om een multicentrische placebo-gecontroleerde studie, waarbij pegcetacoplan zal vergeleken worden met placebo. Pegcetacoplan is een inhibitor van het complement eiwit C3. Complement activatie speelt een rol in de schade aan de neuromusculaire junctie bij patiënten met ALS. Door deze vorm van ontsteking te remmen hoopt men een gunstig effect op het ziekteverloop te kunnen aantonen.
De medicatie zal 2 keer per week via een subcutane injectie toegediend worden. ALS patiënten die minstens 18 jaar oud zijn, nog niet langer dan 18 maanden ziek zijn, een longfunctie (SVC) van meer dan 60% hebben en een ALS-FRS-R score van ≥ 30 hebben kunnen in aanmerking komen voor deelname aan deze studie. Er zullen wereldwijd 228 patiënten deelnemen aan de studie. De studie duurt 52 weken en zal gevolgd worden door een ‘open-label’ studie (waarbij alle patiënten het actieve product krijgen) van opnieuw 52 weken. 

Meer info over deze studie vindt u op de website clinicaltrials.gov.

PRECISION-ALS

Een Europese, observationele studie naar uitgebreide dataverzameling van individuele ALS-patiënten.

Status: open

PRECISION-ALS is een register waarbij UZ Leuven samen met andere Europese ALS-centra een uitgebreid beeld wil krijgen van het klinisch profiel, ziekteverloop en effectiviteit van behandeling van elke individuele patiënt. Omdat het beeld van elke ALS-patiënt uniek en onvoorspelbaar is, kan via deze multicentrische samenwerking het ziektebeeld van een groot aantal patiënten in kaart gebracht worden en kunnen we meer subgroepen en gerichte therapieën ontdekken in de toekomst. De studie duurt 36 maanden, waarbij patiënten bevraagd worden elke 6-12 weken. Omdat dit een observationele studie is, zal geen medicatie toegediend worden en zijn er naast een diagnose van ALS geen specifieke in- of exclusiecriteria.

Doelstellingen

PRECISION-ALS is een multicentrische studie waarbij acht Europese ALS-centra een uitgebreid beeld willen krijgen van het klinisch profiel, ziekteverloop en effectiviteit van behandeling van elke individuele patiënt. Dit is een observationele studie die gebruik maakt van dataverzameling waarbij geen medicatie toegediend wordt.

https://www.precisionals.ie

Transposon studie 

Een fase 2a multicenter, gerandomiseerde, dubbel blind , placebo gecontroleerde studie van TPN-101 in patiënten met C9ORF72 ALS (amyotrofische laterale sclerose) en/of FTD( frontotemporale dementie) met nadien een open label behandelingsfase. De studie omvat een 6 weken screeningsperiode gevolgd door een 24 weken dubbel blinde fase, waarin 3:2 patiënten TPN101 zullen toegediend krijgen. Daarna is er een open label fase waarin iedereen het actieve product krijgt gedurende 24 weken. 

Status: gesloten

Deze fase 2a studie wordt gesponsord door het bedrijf Transposon. Bij ALS en FTD lijkt het erop dat cellen hun vermogen verliezen om te voorkomen dat junk DNA actief wordt. Junk DNA kan cellen aantasten en leidden tot ontsteking en schade aan functioneel DNA. Hierdoor kan het een rol spelen in het afsterven van motorneuronen in C9orf72 ALS. Het doel van het orale studiemedicament TPN -101 is net om de effecten van het junk DNA te blokkeren. 

Wereldwijd zullen ongeveer 40 patiënten met een C9orf72- gen en de diagnose van ALS en/of FTD betrokken worden in dit onderzoek. 

Meer info over deze studie vindt u op de website van clinicaltrials.

TUDCA-ALS studie

Veiligheid en effectiviteit van tauroursodeoxycholzuur (TUDCA) als additionele behandeling in patiënten die lijden aan amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Status: gesloten

Lees meer over deze studie

QRL-201

Een multicenter, gerandomiseerde, dubbel blinde, placebo gecontroleerde multiple stijgende dosis studie voor de veiligheid en verdraagzaamheid van QRL-201 te evalueren in Amyotrofische Laterale Sclerose.

Status: open

QRL-201 is een antisense oligonucleotide dat de splicing van het STMN2-gen beïnvloedt. Bij ALS treedt er een verlies van het eiwit TDP-43 in de celkern op en dit geeft aanleiding tot mis-splicing van STMN2. Deze behandeling heeft tot doel dit defect te corrigeren.

Deze fase 1 studie wordt gesponsord door de Quralis Corporation en wil de veiligheid en verdraagzaamheid van QRL-201 intrathecaal (in het ruggenvocht) nagaan. In deze studie zullen wereldwijd ongeveer 64 deelnemers worden geïncludeerd in 8 cohorten van 8 patiënten, waarbij 6 verschillende dosissen van QRL-201 zullen onderzocht worden. De randomisatie ratio bedraag 6 : 2 QRL-201 tot placebo en dit zal vijfmaal worden toegediend over een tijdspanne van ongeveer 3 maanden.  Voor patiënten in cohort 1-4 is de studieduur ongeveer 36 weken en voor patiënten in cohort 5-8 is dit ongeveer 20 weken.

Patiënten met ALS die tussen 18 en 80 jaar oud zijn, minder dan 24 maanden symptomen van ALS vertonen en een longfunctie (SVC) hebben van ≥ 50 % komen in aanmerking voor deze studie.

VRG50635

Verge Genomics voert een Fase 1b-studie uit om de veiligheid, verdraaglijkheid en mogelijke werkzaamheid van VRG50635 te beoordelen bij mensen met Amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Status: gesloten

De precieze oorzaak van ALS is vooralsnog onbekend. De opstapeling van giftige eiwitten lijkt echter bij te dragen aan de beschadiging van de zenuwcellen.  Het orale geneesmiddel VRG50635 is een stof waarvan gedacht wordt dat deze betrokken is bij het schoonmaak- en recyclingsysteem van de zenuwcellen. Zo kan het geneesmiddel de giftige eiwitten helpen verwijderen en de schade aan de zenuwcellen herstellen.

Studieopzet

Deze studie wordt een Fase 1b-studie genoemd. Het hoofddoel van een Fase 1-studie is om te testen of een nieuw geneesmiddel veilig is. De b verwijst naar de toediening bij patiënten.

Er is geen placebogroep, alle patiënten krijgen VRG50635 in de studie.

In totaal zal de studie ongeveer 1,5 jaar duren. De studie wordt onderverdeeld in verschillende periodes:

  • Screening: tijdens die periode wordt getest of u in aanmerking komt om deel te nemen. Die periode duurt 1 tot 4 weken.
  • Inloopperiode: in die periode wordt beoordeeld hoe uw ziekte zich momenteel ontwikkelt. In die periode krijgt u nog geen VRG50635. Die periode is nodig om later te kunnen zien of VRG50635 het verloop van uw ziekte veranderd heeft. Die periode duurt 8 weken.
  • Dosisverhoging: tijdens de dosisverhogingsperiode krijgt u oplopende doses VRG50635. De medicatie bestaat uit capsules die oraal ingenomen worden en 200 mg VRG50635 bevatten. Tijdens de eerste 8 weken zal u elke morgen 2 capsules (400 mg) nemen. Als alles goed gaat, zal de dosis worden verhoogd naar 4 capsules (800 mg) voor de volgende 8 weken en naar 6 capsules (1200 mg) voor de daaropvolgende 8 weken. Tijdens de laatste 6 weken van de dosisverhogingsperiode zal u de dosis nemen die het beste bij u past. Die periode duurt in totaal 32 weken.
  • Langetermijnbehandeling: u blijft de dosis van VRG50635 nemen die voor u het meest geschikt was tijdens de dosisverhogingsperiode. Deze periode duurt 36 weken.

Tijdens de studie bezoekt u het studiecentrum om de 8 à 12 weken en een studieverpleegkundige komt u om de 2 weken thuis bezoeken tijdens de inloop- en dosisverhogingsperiode.

Biobanking voor onderzoek naar ALS

Aangezien er een schaarste is aan kennis over de ontstaansmechanismen van amyotrofische laterale sclerose (ALS), is verder onderzoek nodig. Door deel te nemen aan de biobanking, die bestaat uit het afnemen van één of enkele onderzoeksstalen, kunnen nieuwe inzichten over ALS verworven worden. Door onderzoek te verrichten op de onderzoeksstalen en de hieraan gekoppelde klinische gegevens, en door deze resultaten te vergelijken met de gegevens van gezonde personen of met patiënten met andere neurologische aandoeningen, hopen we nieuwe oorzaken te vinden, de ziektemechanismen beter te begrijpen en nieuwe diagnostische testen te ontwikkelen.

Status: open

Informatie- en toestemmingsdocument Neurobiobank

Autopsie ruggenmerg en hersenen

Ook na het overlijden kunnen patiënten een waardevolle bijdrage leveren aan het onderzoek naar de ontstaansmechanismen van ALS, door hersenen en ruggenmerg te doneren.

Status: open

Een autopsie is voor een universitair centrum van grote waarde voor wetenschappelijk onderzoek naar de mechanismen van neurodegeneratie. Een autopsie dient best te gebeuren binnen de 24 uur na overlijden en wordt steeds op een esthetische wijze uitgevoerd, zodat het lichaam nadien opgebaard kan worden.

Het uitvoeren van een ruggenmerg- en hersenautopsie in onderzoeksverband is kosteloos. De transportkosten van het lichaam door de begrafenisondernemer naar het mortuarium en terug, worden rechtstreeks vergoed.

Lees de informatiebrochure (pdf).

Vragen en contact

Wilt u meer informatie? Of u bent getroffen door amyotrofische laterale sclerose en wenst u deel te nemen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Nikita Lamaire.

Specialisten

Laatste aanpassing: 11 juni 2024