Adult-onset Still’s disease (AOSD)

Ziekte van Still bij volwassenen
Vrij zeldzame aandoening met aanvallen van (zeer hoge) koorts, lichte huiduitslag en keelpijn, gewrichtspijnen en soms uitgesproken gewrichtsontsteking. Komt vooral bij jonge mensen voor, zelden na de leeftijd van 40 jaar.

Symptomen

Eén of meerdere aanvallen die weken en langer kunnen duren met:

  • Piekende koorts, vaak >39°C
  • Huiduitslag (zalmkleurig) 
  • Keelpijn
  • Gewrichtspijnen, gedurende meer dan 2 weken, vaak met gewrichtsontsteking (pijn met zwelling, artritis)

Lymfeklieren, lever en milt kunnen vergroot zijn en de levertesten zijn soms gestoord.

Over ziekte van Still

  • Ziekte van Still is de aandoening die bij kinderen systemische juveniele idiopathische artritis genoemd wordt. Wanneer die voorkomt na de leeftijd van 16 jaar spreekt men van ziekte van Still bij volwassenen of ‘Adult Onset’.
  • In tegenstelling tot klassieke reumatische ziekten vindt men geen antistoffen tegen lichaamsbestanddelen. Daarom klasseert men ziekte van Still bij de auto-inflammatoire aandoeningen. Het is dus meer een algemene ontstekingsziekte dan een klassieke reumatische aandoening.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Bloedonderzoek
  • Beeldvormende onderzoeken, om andere oorzaken van pijn, ontsteking of koorts uit te sluiten.
Laatste aanpassing: 19 maart 2024