Systemische juveniele idiopathische artritis

SyJIA
Vrij zeldzame aandoening bij kinderen jonger dan 16 jaar met aanvallen van (zeer hoge) koorts, lichte huiduitslag en keelpijn, gewrichtspijnen en soms uitgesproken gewrichtsontsteking, zonder aanwijsbare oorzaak.

Afspraken

Kindergeneeskunde

Symptomen

Eén of meerdere aanvallen die weken en langer kunnen duren met:

  • Piekende koorts, vaak >39°C
  • Huiduitslag (zalmkleurig) 
  • Keelpijn
  • Gewrichtspijnen, gedurende meer dan 2 weken, vaak met gewrichtsontsteking (pijn met zwelling, artritis)

Lymfeklieren, lever en milt kunnen vergroot zijn en de levertesten zijn soms gestoord.

Over systemische juveniele idiopathische artritis

  • Wanneer systemische juveniele idiopathische artritis voorkomt na de leeftijd van 16 jaar spreekt men van ziekte van Still bij volwassenen of ‘Adult Onset’.
  • In tegenstelling tot klassieke reumatische ziekten vindt men geen antistoffen tegen lichaamsbestanddelen. Daarom klasseert men systemische juveniele artritisbij de auto-inflammatoire aandoeningen. Het is dus meer een algemene ontstekingsziekte dan een klassieke reumatische aandoening.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Bloedonderzoek
  • Beeldvormende onderzoeken, om andere oorzaken van pijn, ontsteking of koorts uit te sluiten.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021