Juveniele idiopatische artritis (JIA)

JIA, Jeugdreuma
Juveniele idiopathische artritis (of JIA) is een auto-immuunziekte bij kinderen jonger dan 16 jaar, die leidt tot chronische ontsteking van een of meerdere gewrichten, zonder aanwijsbare oorzaak.

Afspraken

Reumatologie

Afspraken kinderen

Kindergeneeskunde

Symptomen

De voornaamste kenmerken van juveniele idiopathische artritis:

  • Pijn
  • Zwelling ter hoogte van het gewricht
  • Bewegingsbeperking van gewrichten gedurende meerdere weken, vooral 's ochtends of na een tijdje stilzitten

Zeldzaam

JIA is een zeldzame ziekte die voorkomt bij ongeveer 80 tot 120 per 100.000 kinderen.

Soorten

Er zijn verschillende soorten van JIA. Ze verschillen vooral door het aantal aangetaste gewrichten (weinig = oligoarticulaire JIA of veel = polyarticulaire JIA) en door de aanwezigheid van andere symptomen, zoals koorts, huiduitslag ...

De diagnose van de verschillende vormen wordt gesteld door de symptomen gedurende de eerste zes maanden van de ziekte te observeren. Daarom worden ze vaak beginvormen genoemd.

Verschillende soorten JIA: 

  • Oligoarticulaire JIA
  • Artritis met enthesitis
  • Polyarticulaire JIA
  • Psoriatische artritis
  • Systemische JIA

Lees meer over de verschillende soorten JIA in de brochure.

Behandeling

De precieze oorzaak van JIA is nog niet bekend, en er bestaat vandaag dan ook geen behandeling die de oorzaak kan wegnemen.

De behandeling van JIA heeft als doel de ontsteking aan de gewrichten en de algemene ontstekingsfenomenen te onderdrukken.

Medicatie

Er zijn vier grote groepen van medicatie die worden gebruikt om JIA te behandelen. De behandeling duurt vaak meerdere jaren.

1. Niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID’s)

Deze geneesmiddelen zijn zowel nuttig voor de behandeling van de pijn als voor het afremmen van de ontsteking. Kort na het opstarten van deze medicatie zal de pijn afnemen. Het effect op de zwelling, warmte en stijfheid treedt pas later op, soms pas na verschillende weken. Deze medicatie vormt de eerste stap in de behandeling van JIA.

2. Corticosteroïden (cortisonen)

Dit zijn krachtige, snelwerkende ontstekingsremmende medicijnen, die ook de activiteit van het immuunsysteem onderdrukken. Ze zijn in hoge dosis nodig bij ernstige vormen van JIA, zoals bij de systemische vorm. Ze kunnen in een lage dosis gebruikt worden bij de andere vormen van JIA of lokaal ingespoten worden wanneer een beperkt aantal gewrichten ontstoken zijn.

3. Basisbehandelingen

Dit zijn geneesmiddelen die inwerken op de cellen van het immuunsysteem die de ontsteking onder controle brengen. Ze worden opgestart om het gebruik van cortisonen te beperken. Ze maken de ontstekingscellen minder actief. Een voorbeeld van dit type medicijn is methotrexaat.

4. Gerichte biologische behandelingen

Deze behandelingen hebben nieuwe mogelijkheden gecreëerd in de behandeling van JIA. Het zijn geneesmiddelen die geproduceerd worden met behulp van biologische engineering en die zich vooral richten op specifieke moleculen (tumornecrosefactor of TNF, interleukine-1, interleukine-6 of T-receptor stimulerende moleculen).

Lokale behandeling

Bij een infiltratie wordt een ontstekingsremmend geneesmiddel (een langwerkend cortisonenpreparaat) rechtsreeks in het ontstoken gewricht ingespoten. Deze techniek kan toegepast worden als slechts enkele gewrichten zijn aangedaan.

Kinesitherapie

Kinesitherapie is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Terwijl de medicatie ervoor zorgt dat de ontsteking vermindert, is de kinesitherapie belangrijk voor het herwinnen en behouden van een normale beweeglijkheid van de gewrichten en een goede spierfunctie.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 24 februari 2021