Symptomen

De meest voorkomende symptomen van overbelasting van de achillespees zijn:

 • Pijn tijdens het opwarmen, die nadien tijdelijk verdwijnt.
 • Naar het einde van de inspanning nemen de klachten weer toe en blijven nadien ook nog enige tijd aanwezig.
 • Ochtendstijfheid in de pees de dag na de inspanning.

Over achillespeesoverbelasting

Overbelasting van de achillespees is een typische probleem voor (langeafstands-)lopers.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Verminderen of tijdelijk stoppen van de belastende activiteiten.
 • Pijncontrole met pijnstillers en bandage.
 • Kinesitherapie, specifieke stretch- en oefentherapieën bij kinesitherapeut om geleidelijk de belastbaarheid van spier en pees te versterken.
 • Nachtspalk.
 • Bij chronische peesoverbelastingen en/of peesverkalkingen werkt een korte en intense geluidsgolf niet alleen pijnstillend, maar brengt het ook de genezing op gang.

 • Operatie als er na een lange behandeling geen verbetering optreedt.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Klinisch onderzoek naar een lokaal zeer drukgevoelige zone in pees.
 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.