Transplantatiecoördinatie

De dienst transplantatiecoördinatie coördineert, organiseert en rapporteert alle donor- en transplantatieprocedures in opdracht van UZ Leuven en cf. de wettelijke opdracht, teneinde een optimaal medisch en medico-legaal correct resultaat te bereiken.

Transplantatiecoördinatie voert deze opdracht uit met de nadruk op een optimale communicatie en bemiddeling tussen de verschillende betrokken partijen zoals Eurotransplant, donorziekenhuizen en de betrokken transplantatieprogramma's binnen UZ Leuven.