Aangeboren stoornissen van het aminozuurmetabolisme

Aangeboren en dus erfelijke aandoeningen waarbij er stoornissen zijn in de verwerking van aminozuren.

Maak afspraak

 • Bel 016 34 46 26.

Specialisten


Soorten

 • Phenylketonurie (PKU)
 • Tyrosinemie
 • Alkaptonurie
 • Maple Syrup Urine Disease (MSUD)
 • Ureumcyclus defecten:
  • Ornithinetranscarbamylase deficiëntie (OTC)
  • Arginase deficiëntie
  • Argininosuccinaatlyase (ASL) deficiëntie
  • Citrullinemie
  • Citrine deficiëntie
  • Carbamylfosfaatsynthase (CPS) defciëntie
  • N-acetylglutamaat synthase (NAGS)
 • Organische acidosen:
  • Propionacidemie (PA)
  • Methylmalonacidemie (MMA)
  • Glutaaracidemie (GA)
  • Isovalerylacidemie (IVA)

Uiteenlopende klachten

De eiwitten uit onze voeding en uit ons lichaam bestaan uit aminozuren en deze moeten verwerkt worden in onze stofwisseling (ons metabolisme).

Als er iets misloopt in de verwerking van de aminozuren, kunnen zeer uiteenlopende klachten ontstaan, die levensbedreigend kunnen worden.

Vaak zijn de aandoeningen behandelbaar met heel specifieke diëten, die aangeleerd en onderhouden worden met onze metabole dieet-specialisten.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Hemodialyse
  Vorm van nierdialyse waarbij een kunstnier buiten het lichaam (het hemodialyse-toestel) de zuivering van het bloed overneemt.
 • Levertransplantatie
  Operatie waarbij patiënten een lever van een donor krijgen.
 • Tyrosinemie en alkaptonurie kunnen in sommige gevallen behandeld worden met Orfadin (nitisinone, NTBC).
 • In geval van ureumcyclus defecten, wordt vaak gebruik gemaakt van stikstof-vangers zoals benzoaat en fenylbutyraat.
 • Eiwitarm dieet, met vervangingsprodukten en aminozuur preparaten.

Meer informatie

Direct naar

Links

 • UZ Leuven neemt deel aan de internationale studie rond het gebruik van nitisinone bij alkaptonurie: www.developakure.eu


Maak afspraak

 • Bel 016 34 46 26.