Abdominal transplant surgery and coordination

Artsen voeren transplantatie uit in de operatiezaal