Ziekenhuishygiëne

De belangrijkste opdracht van de dienst ziekenhuishygiëne is, conform de Belgische wetgeving (KB van 24 april 2007), het voorkomen van zorginfecties. Zorginfecties zijn infecties opgelopen tijdens of in aansluiting op een verblijf in het ziekenhuis.

De dienst ziekenhuishygiëne houdt toezicht op de preventie en beheersing van (zorg)infecties door het isoleren van besmette patiënten en het preventief isoleren van zeer vatbare patiënten.

De handen van gezondheidswerkers vormen rechtstreeks en onrechtstreeks de belangrijkste overdrachtsweg voor ongewenste micro-organismen. Daarom wordt in UZ Leuven veel aandacht besteed aan goede handhygiëne. Handhygiëne is immers de belangrijkste en meest eenvoudige maatregel om overdracht van kiemen te voorkomen. Preventie van ziekenhuisinfecties begint dan ook met een doorgedreven handhygiëne.

Het team voor ziekenhuishygiëne bewaakt ook hygiëneaspecten bij activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier, de vereisten bij aankoop van nieuwe materialen en de hygiëne bij het bouwen en verbouwen van ons ziekenhuis.

Het registreren van onder meer multiresistente kiemen en het uitschrijven van richtlijnen, het implementeren en opvolgen ervan, behoren eveneens tot het takenpakket van de ziekenhuishygiënist.

Het team voor ziekenhuishygiëne werkt samen met ruim 250 sentinellen uit de verschillende beroepsgroepen.
Sentinellen, genoemd naar de schildwachten in het Romeinse leger, behartigen naast hun dagelijkse taken mee de hygiëneaspecten op de werkvloer.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Ziekenhuishygiëne
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 24 mei 2022