Conventie spina bifida

De conventie, of overeenkomst tussen het ziekenhuis en het Riziv, maakt een multidisciplinaire behandeling en begeleiding van patiënten met spina bifida mogelijk.

Voorstelling

De conventie, of overeenkomst tussen het ziekenhuis en het Riziv, maakt een multidisciplinaire behandeling en begeleiding van patiënten met spina bifida  mogelijk. Het gezin, de omgeving en de personen die de patiënt dagelijks behandelen en revalideren , worden daarbij betrokken. Zowel  kinderen, adolescenten als volwassenen worden in de conventie ingeschreven.

Teamleden kinderziekenhuis

Om een goede opvolging en begeleiding te kunnen verzekeren, spelen, naast de verschillende medische disciplines zoals pediatrie,  neurologie, neurochirurgie, orthopedie, revalidatie, urologie en nefrologie, ook de paramedici een belangrijke rol. De verpleegkundige van het team is het aanspreekpunt voor de patiënten, coördineert de consultatie en leert, zo nodig, de patiënt of hun ouders technieken aan voor de dagelijkse zorgen. De kinesitherapeut en de ergotherapeut, bekijken samen met de orthopedist hoe ze de mobiliteit en de zelfredzaamheid van het kind kunnen stimuleren en verbeteren.

De psychologe is een belangrijke hulp bij het aanvaardingsproces waarmee het kind en de ouders geconfronteerd worden. Ze is eveneens de schakel tussen de school en de patiënt bij leerproblemen.  De sociaal werkster en de administratief medewerkster van het team begeleiden de ouders bij de administratie.  Omdat zwaarlijvigheid een vaak voorkomend probleem is bij spina bifida zal een diëtiste het belang van een gezonde voeding benadrukken.

Elke leeftijdsgroep vraagt een specifieke aanpak en opvolging waar het hele team nauwgezet aan werkt. 

Artsen

 • Prof. dr. Katrien Jansen, coördinator pediatrisch team
 • Prof. dr. Wouter Meersseman, coördinator volwassen team
 • Prof. dr. Frank Van der Aa, volwassen team

Multidisciplinair overleg met

 • Kinderothopdisten: dr. Moens en dr. De Wachter
 • Kinderuroloog: prof. dr. Bogaert
 • Neurochirurg: prof. dr. De Vloo

Multidisciplinair team

 • Imana Truyers, verpleegkundige
 • Marianne Diels, diëtiste
 • Ilse De Croock, psychologe
 • Katrin Londova, sociaal werkster
 • Anita Teerlinck, kinesitherapeute
 • Kimberly Tielens, ergotherapeute
 • Karolien Laeremans, secretaresse

Contact

Referentie zorgprogramma kinderziekenhuis

Kinderneurologie: subzorgprogramma: spina bifida

Laatste aanpassing: 5 februari 2024