Conventie refractaire epilepsie

Voorstelling

De instellingen hebben als doel de multidisciplinaire tenlasteneming van patiënten die lijden aan refractaire epilepsie en bij wie de aanvallen onvoldoende onder controle kunnen worden gebracht met een van de potentieel doeltreffende anti-epileptica, alleen of in combinatie toegediend, in dosissen met aanvaardbare nevenwerkingen.

De instellingen situeren zich in de derde lijn. De patiënten moeten doorverwezen zijn door neurologen, neurochirurgen, neuropsychiaters of neuropediaters die de diagnose van epilepsie en het mislukken van de geneesmiddelentherapie hebben bevestigd.

RIZIV overeenkomst

Refractaire epilepsie

Teamleden kinderziekenhuis

Artsen

Werkdomein: epilepsie

Psychologe

  • Contact: 016 34 38 45

Sociaal werker

  • Mevr. Greet Freson  
  • Secretariaat sociaal werk 016 34 86 20

Medewerkers

Secretaresse

Referentie zorgprogramma kinderziekenhuis

Kinderneurologie: subzorgprogramma: epilepsie

Laatste aanpassing: 27 mei 2024