Conventie chronische nierziekten

Voorstelling

De in deze overeenkomst voorziene revalidatieprogramma's met de referentiecentra voor kindernefrologie beogen de patiënten en hun omgeving alle nuttige kennis te verstrekken over de nierziekten, hun behandelingen en de verplichte diëten, teneinde hen in staat te stellen die behandelingen en diëten zo goed mogelijk te volgen.
Op die manier wordt getracht de nefaste impact van de nierziekten op de andere lichaamsfuncties, inclusief de mentale functies, en op het affectieve en sociale leven van alle rechthebbenden zo miniem mogelijk te houden. Voor sommigen wordt er daarenboven naar gestreefd om een dialyse of nier(her)transplantatie zo lang mogelijk uit te stellen. Het einddoel is die patiënten in staat stellen een zo normaal mogelijk leven te leiden in de best mogelijke gezondheidstoestand, rekening houdende met hun pathologie.
De prestatie waarin de overeenkomst voorziet, bestaat uit de realisatie, gedurende een periode van één jaar, van een revalidatieprogramma, verstrekt aan een patiënt, teneinde die doelstellingen te bereiken.

RIZIV overeenkomst

Chronische nierziekten

Teamleden kinderziekenhuis

Artsen

Prof. dr. E. Levtchenko

Contact: 016 34 38 22

e-mail: elena.levtchenko@uzleuven.be

Verpleegkundige

Laura Moyens

e-mail: laura.moyens@uzleuven.be

Diëtiste

Katrien Van der Vaerent

Contact: 016 34 38 22

e-mail: katrien.vandervaerent@uzleuven.be

Psychologe

Lore Willem

Contact: 016 34 38 22

Sociaal assistente

Carolien Cooreman

Contact: secretariaat sociaal werk 016 34 8620

e-mail: carolien.cooreman@uzleuven.beSecretaresse

Kim Rowan

Contact: 16 34 38 22

e-mail: kim.rowan@uzleuven.be

Referentie zorgprogramma kinderziekenhuis

Kindernefrologie en orgaantransplantatie

Laatste aanpassing: 23 juni 2020