Belang huisarts in acute fase

In de acute fase van rug- en/of nekproblemen kan de huisarts een belangrijke primaire rol spelen in het proces van zorgverlening. Via een systematisch klinisch onderzoek kan een grondige triage gebeuren. Uit deze triage zal blijken of het gaat om:

 • Aspecifieke mechanische klachten: hiervoor kan de huisarts zelf een beleid kan opstellen in de acute periode, met name een actieve aanpak, ondersteund door geruststelling en voorlichting van de patiënt en comfortbehandeling via pijnstillers
 • Specifieke, ernstige onderliggende pathologie: die verder specialistisch onderzocht of behandeld moet worden en waarvoor UZ Leuven een snelle opvolging aanbiedt

Een belangrijke wijziging in het denkkader is dat noch voor deze triage, noch voor het opvolgen van aspecifieke rug- of nekproblemen beeldvorming nuttig of zinvol is in de acute fase. Ten tweede is er voor aspecifieke rug- of nekpijn een actieve aanpak geïndiceerd in plaats van (bed)rust. Deze theorieën zijn niet nieuw, maar mogelijks wel voor uw patiënt.

Spoedgevallendienst

De spoedgevallendienst van UZ Leuven zal, wanneer een patiënt met acute rug en/of nekproblemen zich aanmeldt, het hier voorgestelde traject volgen. Dit houdt in dat wanneer het gaat om aspecifieke rug en/of nekklachten of een niet-verwikkelde ischias, de patiënt uitleg zal krijgen over het algemene verloop van zijn aandoening en doorverwezen zal worden naar zijn huisarts voor verdere follow-up.

Urgente/semi-urgente raadpleging

Indicaties voor doorverwijzingen naar de (semi-)urgente raadplegingen

De aanpak verschilt volgens de dienst (fysische geneeskunde, neurochirurgie en orthopedie) omdat de diensten intern een andere capaciteit en logistieke organisatie hebben.

Doorverwijzen naar URGENT (< 72 uur) SEMI-URGENT (< 3 weken)
Fysische geneeskunde
 • Ernstige radiculaire klachten (min. 2 en max. 12 weken na onset) zonder motorische uitval en bij vraag naar eventuele transforaminale epidurale infiltratie
 • Acute ernstige axiale klachten in afwezigheid van rode vlaggen en onvoldoende reagerend op eerstelijnszorg
 • Axiale klachten sinds 3-6 weken met belangrijke aanwezigheid van gele vlaggen (risicofactoren voor chroniciteit of persisterende beperkingen)
 • Axiale klachten sinds 6 weken tot 6 maanden
 • Nood tot nieuwe evaluatie fysische geneeskunde na eerdere verwijzing vanuit fysische geneeskunde naar de huisarts
Neurochirurgie
Orthopedie

VOOR STRIKTE URGENTIES DOORVERWIJZEN NAAR SPOEDGEVALLENDIENST (*):

 • Plots significant krachtverlies
 • Cauda-equinasyndroom en andere rodevlagpathologie die strikt urgent is
 • Wond- en neurologische complicaties na recente chirurgie
 • Acute/recente trauma’s
 • Rodevlagpathologie die niet strikt urgent is
 • Ernstige radiculaire pijnproblemen ondanks adequate pijnstilling waarbij chirurgie overwogen wordt (vanaf 6 weken)
 • Geleidelijk progressief neurologisch deficit (bv. myelopathie)
 • Mechanische complicaties na chirurgie

(*) Neurochirurgie en orthopedie kunnen vanwege capaciteitsgebrek geen urgente raadplegingen (binnen 72 uur) aanbieden; daarom is het bij urgenties nodig door te verwijzen naar de spoedgevallendienst.

Hoe urgente en semi-urgente raadplegingen boeken?

Vooraf

Om een afspraak te boeken via nexuzhealth.pro moet u:

 • geregistreerd zijn als nexuzhealth.pro-gebruiker
 • ingelogd zijn

20 urgente en 20 semi-urgente sloten per week

Urgente en semi-urgente sloten laat u inboeken via:

Voeg steeds een verwijsbrief toe met minimaal de probleemstelling, huidig medicatiegebruik en een duidelijke verwijsvraag.

5 semi-urgente sloten per week – voor urgenties altijd doorverwijzen naar spoedgevallendienst

Werkwijze om semi-urgente sloten aan te vragen

 1. Stap 1 – Vul het webformulier in. Vermeld onder andere de precieze reden van de semi-urgente verwijzing en voeg beschikbare rapporten van investigaties en codes van reeds beschikbare beeldvorming toe.
 2. Stap 2 – De ingevulde webformulieren worden tweemaal per week bekeken door een arts neurochirurgie, die volgens de ingeschatte urgentiegraad een snelle raadpleging inboekt.
 3. Stap 3 – De patiënt ontvangt bericht van het secretariaat neurochirurgie.

Door de vragen door een arts te laten nakijken, kunnen we de beschikbare capaciteit op een zo optimaal en efficiënt mogelijke manier aanwenden afhankelijk van het probleem van de patiënt, en aldus snelle hulp waar nodig garanderen.

5 semi-urgente sloten per week – voor urgenties altijd doorverwijzen naar spoedgevallendienst

Semi-urgente sloten inboeken kan via nexuzhealth.pro:

Geen sloten in nexuzhealth.pro meer voorhanden? Bel het contactcenter wervelkolom (016 34 38 00), waar u wordt doorverbonden met een medewerker van de dienst orthopedie, die kan oordelen welk slot geboekt kan worden.

Voeg steeds een verwijsbrief toe en bezorg resultaten van eventueel eerdere onderzoeken.

Over het zorgprogramma

Lees meer over het zorgprogramma wervelkolomaandoeningen.

Vragen of feedback

Mail naar csmntaas@uzleuven.be.

Laatste aanpassing: 17 februari 2022