Aandoeningen van het axiaal skelet

Belang huisarts in acute fase

In de acute fase van rug- en/of nekproblemen kan de huisarts een belangrijke primaire rol spelen in het proces van zorgverlening. Via een systematisch klinisch onderzoek kan een grondige triage gebeuren. Uit deze triage zal blijken of het gaat om:

  • aspecifieke mechanische klachten: hiervoor kan de huisarts zelf een beleid kan opstellen in de acute periode, met name een actieve aanpak, ondersteund door geruststelling en voorlichting van de patiënt en comfortbehandeling via pijnstillers
  • een specifieke, ernstige onderliggende pathologie: die verder specialistisch onderzocht of behandeld moet worden en waarvoor UZLeuven een snelle opvolging aanbiedt

Een belangrijke wijziging in het denkkader is dat noch voor deze triage, noch voor het opvolgen van aspecifieke rug- of nekproblemen beeldvorming nuttig of zinvol is in de acute fase. Ten tweede is er voor aspecifieke rug- of nekpijn een actieve aanpak geïndiceerd in plaats van (bed)rust. Deze theorieën zijn niet nieuw, maar mogelijks wel voor uw patiënt.

Traject spoedgevallendienst

De spoedgevallendienst van UZ Leuven zal, wanneer een patiënt met acute rug en/of nekproblemen zich aanmeldt, het hier voorgestelde traject volgen. Dit houdt in dat wanneer het gaat om aspecifieke rug en/of nekklachten of een niet-verwikkelde ischias, de patiënt uitleg zal krijgen over het algemene verloop van zijn aandoening en doorverwezen zal worden naar zijn huisarts voor verdere follow-up.

Snelle raadpleging

Indien tijdens de follow-up door de huisarts alsnog rode vlaggen / verwikkelingen optreden of indien uw patiënt 6 weken na onset van de klachten nog belangrijke persisterende pijn en/of functiebeperkingen ervaart kunt u als huisarts bellen op 016 34 38 00 om een afspraak te maken voor uw patiënt. Dit nummer is niet bedoeld voor patiënten.

Wanneer u een geïndiceerde afspraak maakt via deze rode lijn zal UZ Leuven binnen maximaal enkele dagen een consult aanbieden.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020