Vroeggeboorte

Een normale zwangerschap duurt ongeveer 40 weken (280 dagen), berekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Een vroeggeboorte is een geboorte vóór 37 weken.

Afspraken

Algemene gynaecologie

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van een vroeggeboorte zijn:

 • Regelmatige en pijnlijke harde buiken die niet verbeteren door rust
 • Bloedverlies
 • Abnormaal vochtverlies

Kom naar ziekenhuis

Kom bij bovenstaande symptomen meteen naar het bevallingskwartier.

Onderzoeken

Bij aankomst in het ziekenhuis sporen we eventuele weeën op met een cardiotocografie (CTG of monitor). Dit toestel registreert eventuele contracties en de harttonen van uw baby.

Daarnaast meten we via een echografie de lengte van de baarmoederhals en checken we op tekens van infectie.

Behandeling

Bij een verhoogd risico op een vroeggeboorte zal uw zwangerschap van nabij opgevolgd worden op een gespecialiseerde consultatie.

Als er sprake is van echte vroegtijdige weeën, is een opname soms nodig. Tijdens deze opname krijgt u een behandeling met weeënremmers en wordt medicatie toegediend om de longen van de baby voor te bereiden op een vroeggeboorte.

Oorzaken en risicofactoren

Meestal vindt een vroeggeboorte spontaan plaats. Dit komt vaker voor bij

 • Zwangeren met een voorgeschiedenis van vroeggeboorte
 • Meerlingzwangerschap
 • Na bloedverlies tijdens de zwangerschap
 • Baarmoederafwijkingen
 • Infecties

Soms kan ook de arts beslissen om de geboorte van een baby - omwille van een ernstige medische reden - vroeger te laten plaatsvinden.

Screening naar vroeggeboorte

Tijdens de zwangerschap kan bij elke zwangere vrouw rond 20 à 22 weken het risico op vroeggeboorte worden berekend. Dit gebeurt aan de hand van een echografie waarbij de lengte van de baarmoederhals wordt gemeten.

Deze test kan op verzoek worden uitgevoerd en wordt aan de patiënt aangerekend. Vraag meer informatie aan uw gynaecoloog of vroedvrouw.

Over vroeggeboorte

In Vlaanderen bevallen ongeveer 7% van de zwangeren voor 37 weken en 0,7% voor 32 weken.

 • Vroeggeboorte: geboorte voor 37 weken
 • Ernstige vroeggeboorte: geboorte voor 32 weken

Baby's die te vroeg geboren worden, komen meestal terecht op de dienst neonatologie.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Bij een verhoogd risico op een vroeggeboorte zal uw zwangerschap van nabij opgevolgd worden op een gespecialiseerde consultatie.
 • Bij echte vroegtijdige weeën, is een opname soms nodig. Tijdens deze opname krijgt u een behandeling met weeënremmers en wordt medicatie toegediend om de longen van de baby voor te bereiden op een vroeggeboorte.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Cardiotocografie (CTG)

Test waarbij we de hartslag van de baby en de baarmoederactiviteit meten en ze registreren op papier en in een computerbestand.

Echografie tijdens zwangerschap

Echografie is een techniek die gebruikmaakt van ultrageluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen. Op die manier zal de arts uw buik aftasten en uw ongeboren kindje en de baarmoeder in beeld brengen. In het begin van uw zwangerschap kan dit onderzoek ook vaginaal gebeuren.

Brochure

Laatste aanpassing: 10 maart 2021