Het Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven is een samenwerkingsverband van 31 Vlaamse ziekenhuizen, met als doel het optimaliseren van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van patiëntenzorg, opleiding, research en management.

Deze samenwerking, tussen UZ Leuven en zeventien regionale ziekenhuizen, is gebaseerd op volgende beginselen: duurzaamheid, kwaliteit, engagement, respect voor eigenheid, vertrouwen en realisme.

Ga naar Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven.