Validatie van de Visuele Numerieke Pijnschaal

In deze studie ging Jeff Bosteels na wat het effect van extra visuele toevoegingen en duidelijk afgebakend woordgebruik kan betekenen voor het gebruik van de pijnschaal. Dat zou kunnen leiden tot consistenter gebruik door hulpverleners en patiënten en zou de marge voor interpretatie van de scores kunnen beperken.

Pijn is een veelvoorkomend probleem binnen de gezondheidszorg, en is één van de belangrijkste redenen waarom men medische hulp zoekt. Onbehandelde pijn leidt onder andere tot een verhoogd risico op postoperatieve complicaties, een verhoogd risico op het ontwikkelen van een pneumonie en een verlengde hospitalisatie. Bovendien kan inadequaat behandelde acute pijn leiden tot een reeks neurale veranderingen waardoor deze acute pijn kan evolueren naar chronische pijn.

Het gebruik van pijnschalen met extra visuele toevoegingen en duidelijk afgebakend woordgebruik zou kunnen leiden tot consistenter gebruik door hulpverleners en patiënten en zou eveneens de marge voor interpretatie van de pijnscores moeten beperken.

Pijn is een complex fenomeen dat sterk verbonden is met de ervaringen, cognities en affecten van de persoon met pijn. De ‘Defense and Veteran Pain Rating Scale’ (DVPRS) is ontwikkeld om pijnintensiteit en pijnervaring te meten in een veteranen populatie. De DVPRS heeft als basis de klassieke Numerieke Pijnschaal met extra visuele toevoegingen en duidelijk afgebakend woordgebruik. De toepassing van dergelijke pijnschaal in de praktijk zou kunnen leiden tot consistenter gebruik door hulpverleners en patiënten en zou eveneens de marge voor interpretatie van pijnscores moeten beperken.

Deze studie onderzocht daarom de psychometrische eigenschappen van de Visuele Numerieke Pijnschaal (VNP), een Nederlandstalige versie van de DVPRS die visueel werd aangepast conform de huisstijl van UZ Leuven, binnen een volwassen patiëntenpopulatie.

De DVPRS heeft als basis de klassieke Numeric Rating Scale (NRS), maar combineert deze met visuele toevoegingen zoals de ‘Faces Pain Scale’ (FPS), kleur en woorden om de begrijpbaarheid van de pijnschaal te verhogen. Eerder onderzoek toont aan dat de DVPRS goede psychometrische eigenschappen heeft binnen deze specifieke populatie. Het gebruik van pijnschalen, zoals de DVPRS, met extra visuele toevoegingen en duidelijk afgebakend woordgebruik zou kunnen leiden tot consistenter gebruik door hulpverleners en patiënten en zou eveneens de marge voor interpretatie van de pijnscores moeten beperken.

De Visuele Numerieke Pijnschaal, aangepast conform huisstijl UZLeuven met toestemming van Palomano et al 2016.

Deze studie toont aan dat de VNP een valide instrument is om pijnintensiteit te meten bij cognitief intacte, volwassen gehospitaliseerde patiënten omwille van een sterke constructvaliditeit met de NRS en met de VAS. De VNP genoot de voorkeur van de meerderheid (74.3%) van de bevraagde patiënten voor het meten van hun pijnintensiteit. De aangepaste versie van de VNP toonde een goede leesbaarheid (FRES = 71) en verstaanbaarheid bij experten.  De drempelwaarde die werd geïdentificeerd om discomfort bij een gegeven pijnscore te voorspellen lag met een pijnscore van ≥ 5 voor de VNP hoger dan voor de NRS en de VAS, die een drempelwaarde van ≥ 4 hadden.

Deze studie kadert in een groter implementiatieproject binnen UZLeuven, dat als doel heeft om patiënten zelf hun pijn te laten registreren a.d.h.v. een digitale zelfregistratietool via hun smartphone (MyNexuzHealth© -applicatie) of hun bedside multimediascherm (OctopUZ©). Een digitale versie van de VNP zal gebruikt worden als meetintrument om patiënten in staat te stellen om zelf hun pijnintensiteit, nood aan pijnstillende actie alsook het effect van de opgestelde pijntherapie, te evalueren. Het doel van dit project is om algemeen de kwaliteit van pijnbehandeling en pijnbevraging binnen UZLeuven te versterken. Bovendien zou dit project kunnen bijdragen aan ‘patiënt participatie en empowerment’ en heeft het mogelijks en gunstig effect op de registratielast van verpleegkundigen m.b.t. de monitoring van pijn.

Laatste aanpassing: 16 maart 2023