Magnet4Europe

Het Magnet-model wordt gebruikt om kwaliteit, uitmuntendheid en innovatie binnen verpleegkunde te promoten. UZ Leuven kan rekenen op de ruime ervaring van het Massachusetts General Hospital in Boston om interventies samen te ontwikkelen, te implementeren, te evalueren en bij te sturen.

Wat is Magnet4Europe (M4E)?

Geestelijke gezondheid en mentaal welzijn behoren tot een van de hoogste prioriteiten van de Europese Unie op het vlak van maatschappelijke gezondheidszorg. Het voorkomen van job-gerelateerde burn-out en andere geestelijke gezondheidsproblemen heeft niet enkel impact op hun eigen mentaal welzijn, maar ook op kwaliteit van zorg, klinische outcomes, patiënttevredenheid en patiëntveiligheid.

Het Magnet-model kent zijn oorsprong in de Verenigde Staten en wordt gebruikt om kwaliteit, uitmuntendheid en innovatie binnen verpleegkunde te promoten vanuit 5 pijlers:

  1. transformationeel leiderschap,
  2. het bekrachtigen van clinici,
  3. uitmuntende klinische praktijkvoering,
  4. innovatie en
  5. empirische toetsing van uitkomsten op niveau van patiënt en organisatie.

Magnet-erkende ziekenhuizen in de Verenigde Staten tonen aan dat de burn-out bij zorgverleners lager is, en er verbeteringen in patiënten uitkomsten zijn. De M4E interventie studie komt tot stand via co-creatie waarbij aan elk ziekenhuis een ervaren en erkend Magnet-ziekenhuis wordt gekoppeld.

Magnet4UZLeuven

UZ Leuven kan rekenen op de ruime ervaring van het Massachusetts General Hospital in Boston om interventies samen te ontwikkelen, te implementeren, te evalueren en bij te sturen. Eind 2021 werden actiepunten bepaald op basis van een GAP analyse, waaronder:

  1. verbeteren van gedeelde besluitvorming,
  2. opstarten van een interprofessionele, een logistieke en een leiderschapsadviesraad
  3. ontwikkelen van een professional practice model
  4. creëren van meer transparantie.

Het betrekken van zorgverleners vanuit het volledige ziekenhuis zorgt voor een shift van een top-down beleid naar bottom-up. Input wordt verzameld via vragenlijsten die verstuurd worden in kader van de Magnet4Europe studie en de adviesraden die in mei en juni 2022 werden opgestart

Laatste aanpassing: 19 april 2023