Maak een afspraak

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van een vernauwing van de slagaders van het spijsverteringsstelsel zijn:

  • Angor abdominalis of krampachtige buikpijn 20 tot 50 minuten na de maaltijd.
  • Vermagering, omdat men niet meer durft eten uit angst voor de pijn.

De klachten variëren echter heel erg van patiënt tot patiënt. 

Over slagaders spijsverteringsstelsel

Tussen de verschillende slagaders naar het spijsverteringsstelsel (truncus coeliacus, arteria mesenterica superior, arteria mesenterica inferior, arteria iliaca interna) bestaan er meerdere verbindingen.

Een vernauwing van één slagader meestal slechts weinig invloed heeft op de doorbloeding van het spijsverteringsstelsel. Maar als meerdere van deze slagaders gelijktijdig ernstig vernauwd zijn, komt de doorbloeding wel in het gedrang.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Geen behandeling nodig als er geen angor abdominalis is.
  • Vernauwing van een bloedvat met een ballonnetje openblazen zodat het bloedvat weer beter doorgankelijk wordt.

  • Operatie waarbij de slagader wordt geopend en de vernauwing wordt verwijderd. Vervolgens wordt de slagader opnieuw gehecht, waarbij een stukje eigen ader uit het been of een stukje kunststof kan worden gebruikt om het bloedvat breder te maken.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

  • Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden.

  • Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
  • Combinatie van angiografie en MR-scan, waarbij via een MR-scan de bloedvaten in beeld worden gebracht. Meestal krijgt u een contrastvloeistof toegediend via een infuus om de bloedvaten zichtbaar te maken.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten