Specialisten traumatologie

Elk staflid staat in voor de behandeling van algemene traumatologische letsels, maar heeft daarnaast zijn/haar eigen aandachtsgebieden.                                                                                                                                                   

Laatste aanpassing: 24 mei 2022