Transseksualiteit

Transseksuelen zijn mensen die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren en die onder die gedachte/ervaring erg lijden. Transseksuelen zijn binnen de groep van de mensen met genderdysforie diegenen die een geslachtsconfirmerende behandeling met hormonen of chirurgie wensen.

Afspraken

Endocrinologie

Leeftijd

Sommigen weten al op jonge leeftijd dat ze zich zoals het andere geslacht voelen en bij anderen komt dit besef op late(re) leeftijd.

Kinderen

Er zijn kinderen die al op jonge leeftijd de wens uiten om tot het andere geslacht te behoren.

Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld:

  • Graag kleren van het andere geslacht dragen.
  • Bij het spelen een sterke voorkeur hebben voor rollen, speelgoed en kinderen van het andere geslacht.

Daarnaast kan er een sterke afkeer zijn van de eigen lichamelijke geslachtskenmerken en een sterk verlangen om die van het andere geslacht te hebben.

Adolescenten en volwassenen

Bij adolescenten en volwassenen is er evenzeer sprake van een sterk verlangen om tot het andere geslacht te behoren.

Voorbeelden:

  • Afkeer van de eigen geslachtskenmerken en een verlangen om die van het andere geslacht te hebben.
  • Behandeld willen worden alsof je tot het andere geslacht behoort, omdat je ervan overtuigd bent kenmerkende gevoelens en reacties van het andere geslacht te ervaren.

Diagnose

Voor er met een medische behandeling kan worden gestart, moet er een duidelijke en correcte diagnose worden gesteld. Daarvoor kunt u terecht bij het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKSS).

De diagnose van genderdysforie wordt door een multidisciplinair team gesteld. Het team bestaat uit een psycholoog-seksuoloog, psychiater en endocrinoloog.

De medewerkers van het CeKSS volgen de richtlijnen die zijn beschreven in de internationaal geldende Standards of Care die worden uitgegeven door de World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Dat betekent dat het proces van diagnose en behandeling lang(er) duurt en dat in dat proces een aantal stappen worden onderscheiden.

Team stelt diagnose

In de eerste stap gaan we samen met u na of er werkelijk sprake is van ‘genderdysforie’. Deze diagnose – die we beschouwen als een gedeelde verantwoordelijkheid – wordt gesteld in overleg met alle leden van het multidisciplinair team.

Deze klinische diagnose is een voorwaarde om te kunnen starten met een (deels terugbetaalde) medische behandeling (hormonaal of chirurgisch).

Verloop van diagnose

  • Maandelijks gesprek om na te gaan welke medische of psychologische begeleiding u nodig hebt.
  • Gemiddelde duur: 9 à 12 maanden.
  • Samen gaan we na welke medische of psychologische begeleiding het lijden door de genderdysforie vermindert.
  • Uw partner of familie nodigen we minstens 1 keer uit voor een gesprek. Als zij dat willen, kunnen zij ook verdere begeleiding krijgen bij een collega.

Real life experience

Real life experience is volgens de Standards of Care een belangrijk onderdeel van het transitieproces. Dit betekent dat u, soms tijdens de diagnostische fase en zeker tijdens de start van de medische behandeling, gaat leven – met name werken of studeren – in de rol van het gewenste geslacht. U kiest in deze fase ook een nieuwe naam. Dit is ook het moment waarop u belangrijke personen inlicht over uw wens naar transitie.

Behandeling

Bij een duidelijke en correcte diagnose wordt er gezamenlijk besloten of een medische behandeling het lijden zal verminderen. Als dit zo is, kan er worden overgegaan tot de medische geslachtsconfirmerende behandeling.

Hormoontherapie

De medische behandeling van genderdysforie bestaat in de eerste plaats uit hormoontherapie. Hiervoor wordt u opgevolgd op de afdeling Reproductieve en congenitale endocrinologie, in nauwe samenwerking met de psycholoog-seksuoloog en androloog.

U kunt hier ook terecht voor de lange termijnsopvolging (eventueel in overleg met uw huisarts). In het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKSS) kunt u ook terecht voor (ondersteunende) gesprekken in de opvolgingsfase.

Jongeren kunnen vanaf de leeftijd van 17 jaar bij ons terecht voor diagnose en behandeling. Kinderen en jongeren jonger dan 17 jaar verwijzen wij door naar het jongerenteam van UZ Gent.

Operatie

Wilt u operatief van geslacht veranderen, dan werken we preferentieel samen met het expertisecentrum van UZ Gent.