Transgenderisme

Transgenders zijn mensen die zich ‘man’ én ‘vrouw’ voelen, of noch man noch vrouw. Zij willen in feite niet verplicht worden om te moeten kiezen tussen één van de twee. Ze willen de vrijheid hebben om (soms) als man én (soms) als vrouw door het leven te kunnen gaan.

Afspraken

  • +32 16 34 80 01 - Centrum voor klinische seksuologie en sekstherapie (CeKSS)

Begeleiding

Transgenders die daarover vragen hebben of daar erg onder lijden kunnen voor psychologische begeleiding terecht bij het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie (CeKSS). Het doel van deze begeleiding is om het eventuele lijden beter te begrijpen en waar mogelijk te verminderen.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Iemand van 30 jaar komt langs voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat deze persoon als vrouw geboren is, maar zich niet altijd zo voelt.

Als kind waren er geen problemen. Ze was erg goed in sport en niemand vond het gek dat ze een ‘jongensachtig’ meisje was. Tegenwoordig wordt ze negatief bejegend omdat ze zich niet echt vrouwelijk kleedt en gedraagt. Op het gebied van relaties heeft ze het moeilijk, omdat anderen bij de ontmoeting niet weten of ze een man of een vrouw ontmoeten. Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat al een aantal mogelijke partners voortijdig heeft afgehaakt en niet met haar verder wil gaan.

Ze zet nu de stap naar een hulpverlener omdat ze steeds meer onder deze gevoelens lijdt. Toch zou ze voor de buitenwereld liever genderneutraal zijn, omdat ze zich hierbij goed voelt. Ze wil niet als vrouw door het leven gaan. Zich als man kleden en gedragen wil ze evenmin. Het liefst van al wil ze tot geen van beide geslachten horen. Ze heeft echter sterk het gevoel dat ze moet kiezen. Tijdens een gesprek hoopt ze te kunnen leren hoe ze hier beter mee om kan gaan.

Voorbeeld 2

Een man van middelbare leeftijd komt op gesprek. Hij vertelt dat hij al sinds zijn jeugdjaren regelmatig het gevoel heeft een vrouw te willen zijn. Na deze gevoelens lang voor de buitenwereld te hebben verborgen, komt hij op gesprek. Hij uit de wens om – nu zijn vader is overleden en hij hem daarmee niet meer kan kwetsen - zich soms als vrouw te kunnen kleden.

Na een aantal gesprekken met hem alleen volgen er een aantal gesprekken met zijn partner om samen met haar te zoeken naar gepaste mogelijkheden om aan de wens tegemoet te komen. Hoewel de partner in eerste instantie erg schrikt van zijn vraag – waarover hij eerder nog nooit met haar heeft gesproken – gaan ze samen op zoek naar mogelijkheden waarbij hij zich soms als vrouw kan kleden.

Ze vinden samen een oplossing waarbij voor de man de mogelijkheid wordt gecreëerd om zich binnen de veilige muren van de eigen woning als vrouw te kleden. Het is nu niet langer zijn geheim, maar hun geheim waar ze zich allebei na verloop van tijd comfortabel bij voelen. Ze komen soms nog op gesprek om te bespreken hoe de oplossing voor hen allebei voelt.

Links