Missie dienst thoraxheelkunde

Onze dienst is momenteel het belangrijkste referentiecentrum voor thoracale heelkunde in België en heeft erkende faam opgebouwd buiten de landsgrenzen.

De activiteiten van de dienst thoraxheelkunde omvatten het brede spectrum van de niet cardiovasculaire  pathologie meer bepaald de heelkundige aandoeningen van long, slokdarm, mediastinum, thoraxwand, middenrif en dit zowel bij de volwassen als pediatrische populatie. De dienst heeft tevens een zeer actief longtransplantatie programma (derde belangrijkste centrum in Europa). Multidisciplinair overleg staat centraal bij de meeste zorgprogramma’s.

Sinds 1994 is de dienst gestructureerd rond zorgprogramma’s waar de diverse stafleden elk hun verantwoordelijkheid opnemen en hierdoor kan elk staflid zich maximaal profileren.

De dienst Thoraxheelkunde heeft de ambitie om voor thoracale pathologie het belangrijkste referentiecentrum in België te zijn en te blijven door het verstrekken van topexpertise binnen alle betrokken geledingen. Dit dient garant te staan voor de hoogst mogelijke kwalitatieve zorgen voor de patiënten zonder hierbij het engagement naar patiëntvriendelijkheid te verwaarlozen. Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën is vanzelfsprekend aangewezen.

Ook op internationaal niveau willen we fungeren als een centrum van excellentie met ruime aandacht voor wetenschappelijke voordrachten en peer reviewed publicaties van zowel klinische als experimenteel gericht onderzoek en het voortdurend toetsen van de kwaliteitsindicatoren.

De dienst beschikt over een zeer goed opgeleide medische en paramedische staf. De medewerkers zijn gemotiveerd om hun verantwoordelijkheid op te nemen binnen de dienst, het ziekenhuis, de universiteit en wetenschappelijke of maatschappelijke organisaties.

De dienst wil meewerken aan een duurzaam financieel beleid dat investeringen in personeel, infrastructuur en medische apparatuur mogelijk maakt .

Laatste aanpassing: 19 januari 2021