Geschiedenis dienst thoraxheelkunde

In 1932 werd door prof. dr. em. Lacquet de eerste ingreep onder lachgasnarcose in België uitgevoerd en werd een voorzichtige aanvang gemaakt met thoraxheelkunde te Leuven.

Aanvankelijk in het Sint-Pieterziekenhuis, later vanaf 1953 verder ontwikkeld in het Sint-Rafaelziekenhuis.

Wanneer prof. dr. em. Gruwez in 1975 de fakkel overnam, bleef thoraxheelkunde een bijzonder aandachtsgebied. Eveneens werd vanaf 1958 in het Sint Barbaraziekenhuis te Pellenberg van start gegaan met een eenheid longchirurgie, onder leiding van prof. dr. em. Stalpaert en later opgevolgd door prof. dr. em. Deneffe. Na de reorganisatie van heelkunde werd de nood aangevoeld om beide afzonderlijke afdelingen samen te voegen. En zo geschiedde in 1994 de vorming van een volwaardige dienst thoraxheelkunde, met prof. dr. em. Lerut als diensthoofd.

Sinds 2010 fungeert prof. dr. De Leyn als diensthoofd en telt de dienst thoraxheelkunde 8 chirurgen.

De dienst heeft een bijzonder sterke groei gekend met de uitbouw van diverse speerpuntgebieden en functioneert als het grootste tertiair referentiecentrum in België.

Ook op academisch vlak heeft de dienst thoraxheelkunde bijzondere nationale en internationale faam verworven.

Laatste aanpassing: 19 januari 2021