Veiligheids- en gezondheidsplan

Overzicht van regels en basisprincipes die binnen UZ Leuven gelden met betrekking tot de opdrachten die door contractanten worden uitgevoerd.

Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan (AVGP)

Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan (AVGP) is van toepassing op alle werken die binnen UZ Leuven uitgevoerd worden door contractanten: aannemers, onderhoudsbedrijven, keuringsorganismen, leveranciers, zelfstandigen, en anderen.

Het AVGP bepaalt de regels en basisprincipes die binnen UZ Leuven gelden met betrekking tot de opdrachten die door contractanten worden uitgevoerd. Het kadert binnen de toepassing van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), diverse uitvoeringsbesluiten waaronder het KB tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (25 januari 2001 en 19 januari 2005), en de regelgeving met betrekking tot ziekenhuishygiëne.

Ook voor werken waar een veiligheidscoördinator wordt aangesteld geldt dit AVGP onverminderd.

Toegang en parking voor contractanten

Zie ook AVGP pagina's 10 en 11:

  • Campus Gasthuisberg
  • Campus Pellenberg
  • Campus Sint-Rafaël en Sint-Pieter 

Bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP)

De veiligheidscoördinator kan echter aanvullende of afwijkende voorwaarden vastleggen in een bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan (BVGP). 

Een sjabloon in editeerbaar formaat voor het opstellen van het BVGP is verkrijgbaar bij de opdrachtgever op eenvoudige vraag.

Veiligheids- en gezondheidsplan

PDF
Laatste aanpassing: 24 januari 2020