Risico-index bij bouwen en verbouwen

Overzicht van noodzakelijke maatregelen voor aannemers afhankelijk van de aard van de werken en de locatie in het ziekenhuis.

Verhoogd risico

Tijdens bouw- en renovatiewerken in een ziekenhuis is er een verhoogd risico op besmetting met stof en watergerelateerde kiemen voor imuungecompromitteerde patiënten. Stofproductie zorgt voor de verspreiding van schimmelsporen zoals Aspergillus, die ernstige infecties van de luchtwegen kunnen veroorzaken. Stilstaand water doet dan weer de groei van bacteriën toenemen, na werken aan het leidingnet kan zich een biofilm vormen waarin Legionella-bacteriën - verantwoordelijk voor de veteranenziekte - kunnen groeien.

Om deze risico's voor de patiënten te beheersen moeten een aantal doeltreffende maatregelen worden genomen door de aannemers, zoals bv. het plaatsen van stofschermen rond de werfzone, het gebruik van een  mobiel afzuigsysteem, verhoogde aandacht voor orde en netheid, het spoelen van leidingen, enzoverder.

Risico-index

Voor elk (ver)bouwproject in UZ Leuven wordt een risico-index berekend, die - afhankelijk van de aard van de werken en de locatie in het ziekenhuis - bepalend is voor de noodzakelijke maatregelen.

Overzicht

PDF
Risico-index 4
PDF - 145.67 Kb
PDF
Risico-index 3
PDF - 141.92 Kb
PDF
Risico-index 2
PDF - 133.86 Kb
PDF
Risico-index 1
PDF - 93.33 Kb
Laatste aanpassing: 24 januari 2020