Opdrachtsverklaring technische dienst

Missie

De technische dienst staat in voor het technisch beheer, de instandhouding, de vernieuwing en de uitbreiding van de gebouwen, de infrastructuur en de uitrusting van UZ Leuven. De technische dienst biedt een veilige omgeving, en verzekert de continuïteit van vitale toestellen en installaties, om UZ Leuven optimaal te ondersteunen bij het streven naar de kwaliteitsdoelstellingen, namelijk kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid.

Kerntaken

Onderhoud

 • Uitvoering van technisch onderhoud op de bestaande gebouwen en buitenterreinen
 • Uitvoering van accidenteel en preventief onderhoud op toestellen en installaties die belangrijk zijn voor de werking van UZ Leuven
 • Bijdragen bij de orde en de netheid in het ziekenhuis, door een optimale organisatie van werkruimtes, technische ruimtes en werven

Vernieuwing en uitbreiding (projectwerking)

Ontwerpen, plannen, budgetteren, coördineren en leiden van nieuwbouw- en renovatieprojecten om de gebouwen, infrastructuur en uitrusting van UZ Leuven uit te breiden, te actualiseren en te optimaliseren.

Beheer

 • Bewaking van de gebouwen, uitrusting en personen, en toegangsbeheer
 • Energiebeheer en exploitatie van technische installaties
 • Uitbating van de telefooncentrale

Visie

De technische dienst streeft ernaar haar dienstverlening steeds te verbeteren. Haar visie voor de komende jaren berust op volgende elementen:

Maatschappelijk kader

 • afstemming van de diensten op de wettelijke en normerende vereisten
 • verhogen van de veiligheid en het comfort van de patiënten en hun bezoekers
 • optimaliseren van de samenwerking met leveranciers en aannemers

Klantgericht werken

 • afstemming van de diensten op de noden en de verwachtingen van de interne klanten
 • optimaliseren van de informatiedoorstroming naar interne klanten en directie

Tevredenheid van medewerkers

 • betrokkenheid vergroten door initiatieven voor verbetering te steunen
 • bekwaamheid verzekeren door opleidingen aan te bieden en informatie- en kennisoverdracht te borgen
 • kwalitatieve grondstoffen, materialen en gereedschappen ter beschikking stellen

Bedrijfsresultaten technische dienst

 • aflevering van de diensten binnen de afgesproken termijnen en budgetten
 • hanteren van een kwaliteitssysteem om de interne processen te optimaliseren en de resultaten te borgen.
Laatste aanpassing: 24 januari 2020