Steun Bieke Wittebolsfonds en locked-in syndroom

Doel

 • Bevorderen van de kennis over het locked-in syndroom en gelijkaardige ziektebeelden.
 • Ondersteunen van patiënten met het locked-in syndroom.

Dit behelst onder meer het betalen van onderzoeks- en administratief personeel, het inrichten of helpen inrichten van symposia, het voeren van informatiecampagnes, het toekennen van beurzen...

Hoe steunen?

Doe een gift en stort een bedrag op:

 • Rekeningnummer (IBAN): BE48 5583 9126 0027
 • Met vermelding: Gift Bieke Wittebolsfonds.

Voor een gift vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Over Bieke Wittebols

Bieke Wittebols, geboren op 15 november 1968, was getrouwd met Harry Vandewalle, mama van Wouter en Lennert, en meter van Robbe Raymaekers.

Op 5 september 2000 werd Bieke op reis in Toscane getroffen door een hersenstaminfarct met locked-in syndroom (LIS) als gevolg.

Na opname en revalidatie in UZ Leuven werd ze thuis verzorgd door naaste familieleden. Zij werden ondersteund door het Wit Gele Kruis (Bea, Sofie en Carla), Landelijke thuiszorg (Lutgarde, Nina en Patricia), kinesisten Moniek Van Hellemont en Kristine Mommaerts, logopedist Johan Brams en huisarts dr. Ignace Verscheure.

Bieke overleed onverwacht op 5 november 2003. Ter nagedachtenis werd het Bieke Wittebolsfonds opgericht.

Familie Bieke Wittebols

Over het Wittebolsfonds

Het Bieke Wittebolsfonds werd op 15 december 2004 opgericht op initiatief van:

 • Auguste Wittebols
 • Prof. dr. Dirk De Ridder, adjunct-kliniekhoofd urologie, UZ Leuven en algemeen coördinator Nationaal MS Centrum Melsbroek
 • Prof. dr. Vincent Thijs, adjunct-kliniekhoofd neurologie, UZ Leuven 
 • Walter Sablon, financieel-administratief directeur MS-kliniek Melsbroek
 • Notaris Annie Lagae

Raad van beheer

 • Dr. Hilde Beyens, adjunct-kliniekhoofd revalidatiecentrum Pellenberg, UZ Leuven
 • Prof. dr. Robin Lemmens, adjunct-kliniekhoofd neurologie, UZ Leuven 
 • Mevr. Gertie Vanhoof, licentiate in logopedische en audiologische wetenschappen, UZ Leuven
 • Auguste Wittebols

Meer info

Laatste aanpassing: 5 mei 2020